Połączenie równoczesne

Połączenie równoczesne to dodatkowa funkcja sieci lub instalacji telefonicznych. Połączenie równoczesne to szczególna forma przełączania rozmowy. Jeśli nawiązywane jest połączenie z łączem telefonicznym, w którym aktywowana jest funkcją połączenia równoczesnego, to równocześnie dzwonią wszystkie wcześniej ustawione łącza telefoniczne. Użytkownik może na dowolnym łączu, na którym jest ono sygnalizowane, odebrać połączenie i prowadzić rozmowę. Łączu, które jako pierwsze nawiąże rozmowę, przyporządkowuje się połączenie. W wielu analogowych i cyfrowych sieciach telefonicznych różnych operatorów dostępna jest funkcja połączenia równoczesnego i może być indywidualnie ustawiana. Często również instalacje telefoniczne wspierają tę dodatkową funkcję. Instalacje telefoniczne realizują połączenie równoczesne bez konieczności ustawienia sieci telefonicznej dla równoczesnego połączenia.