Linie dzierżawione

Termin „linia dzierżawiona” pochodzi z początków telefonii i odnosi się do rodzaju linii, która na stałe łączyła dwóch użytkowników. Linia komutowana może być uznana za przeciwieństwo linii dzierżawionej – linia komutowana jest tymczasowym połączeniem. Pierwsze linie dzierżawione były zrealizowane w postaci kabla, położonego między dwoma użytkownikami, który był trwały i dostępny wyłącznie dla połączeń telefonicznych. Poprzez dalszy rozwój technologii przełączania dedykowany kabel został zastąpiony przez wirtualną dedykowaną linię. W tym przypadku, sieć połączeń służy do utworzenia trwałego, logicznego kanału między dwoma punktami końcowymi, które wydaje się użytkownikom "dedykowaną linią".

Zaleta linii dedykowanej polega na tym, że połączenie nawiązane jest na stałe i żaden proces łączenia nie jest potrzebny. Ponadto, jeśli jest często używana, może znacznie obniżyć koszty połączeń pomiędzy użytkownikami.

Chociaż początkowo termin „linia dzierżawiona” dotyczył wyłącznie komunikacji głosowej, zaczął być używany też w obszarze transmisji danych. Tutaj również, linia dedykowana oznacza stałe połączenie pomiędzy dwoma użytkownikami, gdzie nie jest potrzebny proces zestawiania linii. Może być połączenie fizycznie (np. elektryczne lub optyczne), które pozwala na transmisję sygnałów niezależnie od uważnych standardów albo połączenia, dla których pewne protokoły transmisji są warunkiem wstępnym. Dedykowana linia tego typu obejmuje np. połączenia IP ze stałym adresem IP. W przeciwieństwie do połączeń IP, używanych głównie przy prywatnym korzystaniu z Internetu, gdzie uczestnik nie ma przypisanego adresu IP, który zmienia się w określonych ramach czasowych - ma stały adres IP. Użytkownik jest wówczas stale dostępny dla wszystkich uczestników z sieci IP poprzez ten adres. Jednakże, konieczne jest tutaj stosowanie protokołu IP. Ten typ specjalnej linii IP jest używany przede wszystkim w przypadku firm, mających własne serwery, które muszą być dostępne dla klientów lub pracowników na stałe.

Prędkości przesyłania takich dedykowanych linii IP są zależne od stosowanego środka transportowego i mogą się bardzo różnić. Połączenia mogą opierać się na parach przewodów miedzianych i technologii DSL, które sprawiają, że dostępna przepustowość obejmuje zakres od mniejszej niż 100 kbit/s, aż do 100 Mbit/s i więcej. Poprzez wykorzystanie kabla światłowodowego możliwe jest uzyskanie dużo wyższych szybkości transmisji danych. Ponieważ komunikacja głosowa odbywa się również w nowoczesnych sieciach danych za pomocą technologii Voice-over-IP, dedykowana linia telefoniczna może być realizowana jako wirtualna za pomocą dowolnych połączeń transmisji danych. i

Więcej informacji

Telephone-connection

What is a telephone connection?
A telephone connection is any network connection that allows users to make phone calls. There are three main types of telephone connections, each supported by different…

Czytaj więcej

Voice over IP

What is Voice over IP (VoIP)?
Voice over IP (VoIP) is the most common method for making phone calls over the internet. This is in contrast to traditional telephony, where communication is over the…

Czytaj więcej

SIP

The acronym SIP stands for Session Initiation Protocol and refers to a TCP/IP-based network protocol which can be used to establish and control communication connections of several subscribers. SIP is…

Czytaj więcej