Hosted PBX

Przez długi czas konwencjonalne systemy telefoniczne - często określane również jako PBX (Private Branch Exchange) - należały do standardowego wyposażenia każdej firmy. Jest to system sprzętowy, który steruje komunikacją między publiczną a wewnętrzną siecią telefoniczną. Technologia ta wydaje się być już przestarzała i jest coraz częściej zastępowana przez Hosted PBX.

Funkcjonalność Hosted PBX

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych systemów telefonicznych, system Hosted PBX sprawia, że dostępne są wewnętrzne i zewnętrzne funkcje telefoniczne. Jednak nie jest to już system fizyczny, który jest zainstalowany lokalnie u użytkownika. Zamiast tego jest udostępniony w sieci, czyli w chmurze. Chociaż lokalnie nie ma urażdzeń, klient nadal korzysta ze wszystkich funkcjonalności sieci telefonicznej - teraz już wirtualnej. Systemy Hosted PBX pracują w centrach obliczeniowych o wysokiej dostępności. Aby móc korzystać z usługi Hosted PBX, klient potrzebuje jedynie łącza o wymaganej wydajności.

Zalety wirtualnego systemu telefonicznego

Znaczącą korzyścią początkową jest brak sprzętu: nie jest on już potrzebny; oznacza to brak wysokich, wstępnych kosztów inwestycyjnych. Użytkownik oszczędza też na związanych ze sprętem kosztach: instalacji, obsługi i konserwacji. Ponieważ usługi wirtualnego systemu telefonicznego są udostępniane za pośrednictwem łącza internetowego, firma oszczędza również na istniejącym wcześniej oddzielnym łączu z siecią telefoniczną.

Główną zaletą wirtualnych systemów telefonicznych jest ich skalowalność i elastyczność. Kiedy firma rozwija się, system telefoniczny rozwija się wraz z nią - ponieważ wszystkie linie wewnętrzne są tworzone przez zmiany w oprogramowaniu.

I – co nie najmniej ważne - system PBX Hosted umożliwia także dodawanie nowych scenariuszy i usługi. Dzięki łączeniu usług transmisji danych i usług telefonicznych oraz konsekwentnego korzystania z usług Voice-over-IP, możliwa i łatwa jest realizacja usług głosowych na komputerach a usług informatycznych i internetowych na urządzeniach telefonicznych. Ponadto, nie stanowi już problemu wykorzystanie i wymiana danych przez użytkowników z rożnych lokalizacji geograficznych (nomadic) – np. podczas telekonferencji.

Więcej informacji

Voice over IP

What is Voice over IP (VoIP)?
Voice over IP (VoIP) is the most common method for making phone calls over the internet. This is in contrast to traditional telephony, where communication is over the…

Czytaj więcej