CLIR

Zarówno w telefonii analogowej jak i cyfrowej jest możliwość zamaskowania numeru lub ID dzwoniącego (CLIR). Pozwala to dzwoniącemu zapobiec prezentacji numeru jego telefonu – nawet jeśli druga strona ma włączoną funkcję CLIP (prezentacja numeru wywołującego). Zwykle możliwe jest włączanie/wyłączanie CLIR dla każdego z połączeń osobno lub ogólne dla wszystkich.

Funkcja CLIR zapobiega prezentacji numeru wywołującego na telefonie odbiorcy, ale operator sieci telefonicznej jest w stanie wywołującego zidentyfikować. Wyjątek stanowią też centra ratownictwa. Straży pożarna, policja i pogotowia zawsze zobaczą numer dzwoniącego, nawet jeśli funkcja CLIR jest aktywna. To gwarantuje, że pomoc w nagłych wypadkach może być dostarczone jak najszybciej, zapobiega to też nadużyciom. Aby zignorować maskowanie numeru, odbiorca wykorzystuje w tym wypadku funkcję CLIRO.

CLIR

Więcej informacji

Voice over IP

What is Voice over IP (VoIP)?
Voice over IP (VoIP) is the most common method for making phone calls over the internet. This is in contrast to traditional telephony, where communication is over the…

Czytaj więcej