CLIP

Funkcja prezentacji numeru wywołującego (CLIP) umożliwia wyświetlanie numeru telefonu osoby dzwoniącej. Choć początkowo funkcja CLIP dostępna była tylko w telefonii cyfrowej ISDN, obecnie wykorzystywana również w telefonii analogowej.

Funkcja CLIP jest również dostępna w przypadku wszystkich innych wariantów telefonii cyfrowej, np Voice over IP (VoIP). W telefonii cyfrowej, transfer dzwoniącego numeru telefonu lub Caller ID odbywa się za pomocą oddzielnego kanału sygnalizacyjnego, który jest niezależny od transmisji głosu. W telefonii analogowej do telefonu odbiorcy przesyłane są specjalne z sygnały audio a proces wyświetlania numeru dzwoniącego musi być obsługiwany przez telefon odbiorcy. Jeśli telefon odbiorcy jest wyposażony we własną konfigurowalną książkę adresową, jest również możliwe wyświetlanie nazwiska abonenta wywołującego. Warunkiem korzystania z CLIP niewyłączenie jej przez dzwoniącego.

Więcej informacji

Voice over IP

What is Voice over IP (VoIP)?
Voice over IP (VoIP) is the most common method for making phone calls over the internet. This is in contrast to traditional telephony, where communication is over the…

Czytaj więcej