Fixed Mobile Convergence (FMC)

Skrót FMC oznacza konwergencję systemów stacjonarnych i mobilnych w ramach kompletnego rozwiązania, dziś są coraz bardziej się łączą. Możliwe jest już nowoczesne rozwiązanie FMC, gdzie można używać numeru mobilnego w sieci stacjonarnej i numeru stacjonarnego w sieci mobilnej. Ponadto usługi telefoniczne mogą być całkowicie niezależne od urządzenia. Firmy, które korzystają z rozwiązań FMC są łatwiej dostępne i odnoszą korzyści ze zwiększonej efektywności ich personelu. Dodatkowo, koszty są ograniczone do minimum, ponieważ najtańsze w danym czasie połączenie może być wybierane automatycznie.

Dlatego urządzenia mobilne, takie jak PDA czy smartfony są wartościowymi urządzeniami końcowymi - także wtedy, gdy noszone są po biurze w kieszeni spodni.
Gdy użytkownik powraca do biura z podróży służbowej, jego smartfon automatycznie loguje się do wewnętrznej sieci firmowej poprzez WLAN. Użytkownik nie dostrzega nawet, że używa bardziej ekonomicznej usługi systemu biurowego, unikając kosztownych połączeń przez sieci mobilne.