Vyčlenená linka

Výraz vyčlenená linka pochádza zo začiatkov telefonovania a obdobia prepínania liniek a označuje typ linky, prostredníctvom ktorej je zriadené permanentné prepojenie medzi dvoma účastníkmi. Za opak vyčlenenej linky sa môže považovať pripojenie prostredníctvom vytáčania; toto pripojenie zriaďuje dočasné pripojenie prostredníctvom procesu premenlivého vytáčania čísla. Prvé vyčlenené linky boli realizované formou kábla, ktorý bol nainštalovaný medzi dvoma účastníkmi, a ktorý bol permanentne a výlučne určený na telefónne hovory. V rámci ďalšieho vývoja prepínacej technológie bol tento vyčlenený kábel nahradený virtuálnou vyčlenenou linkou. V tomto prípade sa sieť pripojení používa na zriadenie permanentného logického kanála medzi dvoma koncovými bodmi, ktorý sa používateľovi javí ako „vyčlenená linka“.


Výhoda vyčlenenej linky spočíva v tom, že spojenie je zriadené permanentne a na jej použitie sa nevyžaduje žiadny proces vytáčania čísla. Navyše, ak sa vyčlenená linka používa často, môžu sa výrazne znížiť náklady na pripojenie medzi účastníkmi v porovnaní s pripojeniami vytáčaním.

Kým sa vyčlenená linka v minulosti používala výlučne na hlasovú komunikáciu, s vývojom dátovej komunikácie sa tento termín udomácnil aj v rámci dátových sietí. Aj tu vyčlenená linka predstavuje permanentné pripojenie medzi dvoma účastníkmi, pričom sa nevyžaduje žiadny proces vytáčania čísla, a prostredníctvom ktorej sa prenášajú údaje. V závislosti od typu môže ísť o fyzicky prepojené elektrické alebo optické pripojenie, ktoré umožňuje používať akékoľvek vhodné prenosové normy, alebo pripojenie, pre ktoré je základným predpokladom určitý prenosový protokol. Vyčlenená linka tohto typu zahŕňa napríklad IP pripojenie s pevnou IP adresou. Na rozdiel od IP pripojení, ktoré sa využívajú prevažne pri domácom internetovom použití, účastník nemá pridelenú IP adresu, ktorá sa mení v určitých časových rámcoch, ale namiesto toho má pevnú IP adresu. Takýto účastník je potom nepretržite dostupný pre všetkých účastníkov IP siete prostredníctvom tejto adresy. V tomto prípade je však potrebné použiť IP protokol ako prenosový protokol. Tento typ vyčlenenej IP linky sa používa predovšetkým vtedy, ak spoločnosti prevádzkujú vlastný server alebo služby, ktoré musia byť permanentne dostupné pre ich zákazníkov alebo zamestnancov.
Prenosová rýchlosť takýchto vyčlenených IP liniek závisí od použitého prenosového média a môže sa dramaticky meniť. Pripojenia ako také sa môžu realizovať prostredníctvom párov bežného medeného telefónneho kábla a technológie DSL, ktorá poskytuje dostupné šírky pásma menej ako 100 Kbit/s a až 100 Mbit/s a viac. Použitím koaxiálnych alebo optických káblov je možné zriadiť IP pripojenia s oveľa vyššími prenosovými rýchlosťami. Pretože hlasová komunikácia prebieha aj v moderných dátových sieťach prostredníctvom technológie Voice-over-IP (VoIP), môže sa vyčlenená telefónna linka zriadiť aj na virtuálnej báze prostredníctvom ľubovoľných dátových pripojení.

Standleitung

Ďalšie informácie

Telephone-connection

What is a telephone connection?
A telephone connection is any network connection that allows users to make phone calls. There are three main types of telephone connections, each supported by different…

Zobraziť viac

Voice over IP

What is Voice over IP (VoIP)?
Voice over IP (VoIP) is the most common method for making phone calls over the internet. This is in contrast to traditional telephony, where communication is over the…

Zobraziť viac

SIP

The acronym SIP stands for Session Initiation Protocol and refers to a TCP/IP-based network protocol which can be used to establish and control communication connections of several subscribers. SIP is…

Zobraziť viac