Internetová telekomunikácia

Výrazy telefonovanie IP (IP = Internetový protokol) a Voice over IP (skrátene VoIP) sa vzťahujú na telefonovanie prostredníctvom počítačovej siete, kde sa dáta prenášajú v súlade s normou IP. Táto forma telefonovania je viac známa pod názvom internetové telefonovanie. Na splnenie podmienok internetového protokolu je potrebné pripraviť údaje na prenos cez internet. Používané prenosové trasy sú rovnaké ako trasy používané pri štandardnom prenose dát prostredníctvom internetu.

Pri internetovom telefonovaní so systémom NFON je možné integrovať systém unifikovanej komunikácie (UC), ako aj XCAPI.