Neviditeľná záchranná sieť pre vašu firmu.

Neorecording je riešenie na nahrávanie a analýzu hlasu pre systém Cloudya. Chráni firmy pred rizikom zodpovednosti za škody a sankciami zo strany orgánov dohľadu.

Začnite okamžite

Vždy bezpečne.

Vždy, keď hrozí možnosť právnych sporov so zákazníkmi, alebo keď chcete zabezpečiť kvalitu zákazníckej podpory, môže byť rozumné použiť softvér na nahrávanie hlasu. Neorecording pomáha vašej firme spĺňať požiadavky legislatívy EÚ (vrátane MiFID II). Všetky pripojenia zo záznamového systému k externým aplikáciám sú šifrované a možno ich uložiť. 

Objavte hlavné výhody.

Neorecording je ideálny pre firmy, ktoré musia spĺňať európske predpisy, ktoré vyžadujú nahrávanie a ukladanie hovorov. Uložené dôkazy im umožňuje brániť sa voči zodpovednosti za škody a súdnym sporom.

Chráňte si zamestnancov and zákazníkov

Zachyťte dôležitú komunikáciu a hovory o hrozbách a chráňte svoju firmu pred požiadavkami o náhradu škody tým, že poskytnete dôkazy v právnych sporoch.

Zvýšte produktivitu

Pomocou nahrávacieho riešenia môžete merať a udržiavať vysokú kvalitu služieb pre zákazníkov a zvyšovať produktivitu.

Dokumentácia a analýza

Zdokumentujte obchodné transakcie a poznatky, aby ste včas rozpoznali trendy. Týmto spôsobom môžete pomôcť zlepšiť školenie zamestnancov a šíriť osvedčené postupy.

Prečo to potrebujete.

Regulácia a zabezpečenie do budúcnosti

Neorecording je v súlade s GDPR až MiFID II tým, že nahráva hovory overeným a šifrovaným spôsobom. Chráni vás pred rizikami zodpovednosti za škody a zároveň poskytuje najvyššie bezpečnostné štandardy.

Kvalitnejšia starostlivosť o zákazníkov

Pomocou nahrávok hovorov používaných na účely školenia zamestnancov môžu spoločnosti zlepšiť kvalitu služieb. Vaši zamestnanci môžu reagovať na viac hovorov za kratší čas a efektívnejšie vybavovať otázky zákazníkov.

 

Využite výhody rozhodnutí založených na dátach

Vďaka prispôsobiteľným protokolom, štatistikám a hláseniam pracovníkov máte všetky údaje, ktoré potrebujete na zlepšenie podnikania. Pomocou analýzy záznamov môžu zamestnanci zlepšiť interné procesy.

 

Užívajte si vysokú bezpečnosť pre svoju firmu.

Zabezpečenie dát a šifrovanie

Pred uložením sú všetky dáta automaticky zašifrované pomocou Advanced Encryption Standard (AES), ktorý zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti dát a chráni pred neoprávneným prístupom.

Individuálne pravidlá nahrávania

Pravidlá vložené do plánovača nahrávania vám umožňujú rozhodnúť, aké rozhovory sa majú nahrávať.

Komplexné hlásenia

Neorecording ponúka prispôsobiteľné protokoly, štatistiky a hlásenia pracovníkov pomocou 20 vopred nastavených štandardných správ.

POWERplay Web

Tento browser-based softvér bol vytvorený na vyhľadávanie a prehrávanie konverzácií. Portál a pro verzia vám umožňujú naživo počúvať a exportovať viacero nahrávok naraz.

Neorecording | NFON
Neorecording | NFON
Neorecording | NFON
Neorecording | NFON
“Práca s NFON bola veľmi pozitívna, pretože miesto komplikovaných vecí sa sústreďuje na jednoduchosť.”

Vienna House

“NFON splnil všetky požiadavky... a nemusím tráviť čas a úsilie staraním sa - jednoducho to funguje!”

Analysys Mason

“Využívanie výhod NFON nám pomáha ukázať moderný a flexibilný imidž na našom trhu.”

Alba3

Ste pripravení začať?
Poďme na to

  • Bezpečné a odolné
  • Ľahké a jednoduché
  • Flexibilné