Routing

Inteligentné smerovanie hovorov, NFON, Routing Engine

Inteligentné smerovanie hovorov

Implementujte stratégie smerovania hovorov, ktoré vyhovujú Vašim individuálnym obchodným požiadavkám. NFON Routing rozširuje funkčnosť riadenia hovorov Vášho telefónneho systému Cloudya a zvyšuje efektívnosť Vašich komunikačných procesov.

  • Dostupnosť spoločnosti za každých okolností
  • Viac vychádza v ústrety potrebám zákazníkov
  • Sprievodca pre volajúcich podľa stanovených pravidiel

Ako z toho profituje Vaša spoločnosť

Zvýšená produktivita

Volajúci sa rýchlo dovolajú na správne oddelenie alebo pobočku, a Vy budete riešiť problémy efektívnejšie.

Menej presmerovaní

Spojte volajúcich so správnou osobou bez toho, aby ste museli hovory niekoľkokrát presmerovať.

Efektívne nastavenie

Jednoduché a rýchle nastavenie za menej ako päť hodín. Okamžite začnite používať Routing.

prečo NFON Routing: Lepšie spracovanie hovorov

  • 1
  • 2
Skráťte čakacie

Skráťte čakacie doby a znížte mieru prerušených hovorov

Znížte počet hlasových

Znížte počet hlasových správ a zmeškaných hovorov

Skráťte čakacie, NFON, NRouting Engine
Znížte počet hlasových, NFON, NRouting Engine

We save a lot of costs now that we have switched to NFON.

Make a wish

Spoločnosť NFON priniesla spoľahlivú škálovateľnú platformu, ktorá umožnila dodatočnú produktivitu pri ušetrení stoviek tisícov libier.

Kvalita je veľmi dobrá a čo je najdôležitejšie, NFON ponúka profesionálne služby.

Odporúčam NFON bez výhrad - stačí jednoducho pripojiť nové zariadenie a ono funguje.

Rozhodli sme sa ísť s NFON a sme veľmi spokojní!

NFON splnil všetky požiadavky... a nemusím tráviť čas a úsilie staraním sa - jednoducho to funguje!