NFON Routing

Inteligentné smerovanie hovorov, NFON, Routing Engine

Inteligentné smerovanie hovorov

Implementujte stratégie smerovania hovorov, ktoré vyhovujú Vašim individuálnym obchodným požiadavkám. NFON Routing rozširuje funkčnosť riadenia hovorov Vášho telefónneho systému Cloudya a zvyšuje efektívnosť Vašich komunikačných procesov.

  • Dostupnosť spoločnosti za každých okolností
  • Viac vychádza v ústrety potrebám zákazníkov
  • Sprievodca pre volajúcich podľa stanovených pravidiel

Ako z toho profituje Vaša spoločnosť

Zvýšená produktivita

Volajúci sa rýchlo dovolajú na správne oddelenie alebo pobočku, a Vy budete riešiť problémy efektívnejšie.

Menej presmerovaní

Spojte volajúcich so správnou osobou bez toho, aby ste museli hovory niekoľkokrát presmerovať.

Efektívne nastavenie

Jednoduché a rýchle nastavenie za menej ako päť hodín. Okamžite začnite používať Routing.

prečo NFON Routing: Lepšie spracovanie hovorov

  • 1
  • 2
Skráťte čakacie

Skráťte čakacie doby a znížte mieru prerušených hovorov

Znížte počet hlasových

Znížte počet hlasových správ a zmeškaných hovorov

Skráťte čakacie, NFON, NRouting Engine
Znížte počet hlasových, NFON, NRouting Engine

L’avantage apporté par NFON, c’est que désormais j’ai du temps. J’aime travailler avec NFON.

Make a wish

Spoločnosť NFON priniesla spoľahlivú škálovateľnú platformu, ktorá umožnila dodatočnú produktivitu pri ušetrení stoviek tisícov libier.

Kvalita je veľmi dobrá a čo je najdôležitejšie, NFON ponúka profesionálne služby.

Odporúčam NFON bez výhrad - stačí jednoducho pripojiť nové zariadenie a ono funguje.

Rozhodli sme sa ísť s NFON a sme veľmi spokojní!

NFON splnil všetky požiadavky... a nemusím tráviť čas a úsilie staraním sa - jednoducho to funguje!