Záznam a ukladanie hlasu v súlade s EÚ

Prečo potrebujete Neorecording

Zvýšte kvalitu služieb

Pre lepšiu starostlivosť o zákazníka môže počúvanie, ako interagujete so zákazníkmi, otvárať oči.

Podporte najlepší postup

Zaznačené interakcie ilustrujú techniky spracovania hovoru a možnosti zlepšenia dialógu s klientami.

Predvídajte trendy Dodržiav. práv. predpisov

Musíte zaznamenávať hovory, aby ste spĺňali predpisy ako MiFID II? Neorecording Vás kryje.

Nákladová efektívnosť

Riešenie, ktoré zodpovedá Vašim potrebám pomocou flexibilných licencií a modelu pay-as-you-use.

Ochrana pred rizikom

Overovanie, kto povedal, ako sa rozhodne spor alebo uplatnia nároky na ručenie a komunikuje s personálom a zákazníkmi.

Ochrana pred rizikom

Overovanie, kto povedal, ako sa rozhodne spor alebo uplatnia nároky na ručenie a komunikuje s personálom a zákazníkmi.

cloud-based voice recording and analytics solution

V súlade s predpismi a nadčasovosť

Neorecording softvér od ASC Technologies je cloudové riešenie na zaznamenávanie hlasu a analytické riešenie pripojené k nášmu cloudovému telefónnemu systému Cloudya. Spoločnosť Neorecording rieši Vaše problémy s legislatívou EÚ a prinesie Vám revolúciu v komunikácii so zákazníkmi.

  • Spĺňajte zákonné požiadavky vrát. MiFID II
  • Archivujte šifrované hovory 5 rokov a viac
  • Chráňte pred finančnými záväzkami a pokutami

 

Objavte benefity

Dodržiavajte predpisy

z GDPR na MiFID II. Auditovo bezpečné záznamy, šifrované a uložené v georedundantných dátových centrách

Robte lepšie rozhodnutia

Údaje poruke s prispôsobenými protokolmi a správami, spoľahlivou archiváciou, rýchlym vyhľadávaním a prehrávaním.

Priame nastavenie

Žiadne ďalšie nastavenia hardvéru / softvéru: Neorecording sa bezproblémovo pripája k Vašim existujúcim nástrojom.

Pohľad na Neorecording

  • 1
  • 2
  • 3
Manažment kvality

Na hodnotenie výkonnosti, zvýšenie produktivity agentov, objavenie trendov pre lepšie slúženie potrebám zákazníkov

Bezproblémová skúsenosť

Hladká integrácia s Cloudya a existujúcimi nástrojmi zjednodušuje navigáciu cez rôzne riešenia.

Optimal. pracovné postupy

Sú procesy a postupy správne skriptované? Nájdite a odstráňte poruchy v pracovných postupoch zákazníckych služieb.

Manažment kvality
Bezproblémová skúsenosť
Optimal. pracovné postupy

NFON splnil všetky požiadavky... a nemusím tráviť čas a úsilie staraním sa - jednoducho to funguje!

Neorecording Flyer
Neorecording Flyer

Profesionálny hlasový záznam, na ktorý sa môžete spoľahnúť.

Stiahnite leták

Naše Premium Solutions riešenia

Nconnect Voice NFON
An All-IP future

Nconnect Voice enables your seamless transition towards flexible, scalable, IP communications.

More
Ncontact Center NFON
Progresívne kontaktné centrá.

Riešenie kontaktného centra pre profesionálnu komunikáciu so zákazníkmi. Jednoduchá, bezproblémová integrácia.

Zisti viac
Nhospitality NFON
Hotelová komunikácia.

Špičková komunikácia pre sektor pohostinnosti. Zjednodušenie procesov, minimalizácia nákladov.

Zisti viac
Neorecording NFON
Digitálne hlasové služby.

Nadčasové digitálne hlasové nahrávanie. Nemecká technológia, v súlade s legislatívou, nahrávanie a ukladanie.

Zisti viac
MS Teams NFON
Silná spolupráca.

Skutočné telefónne riešenie pre spoločnosti v rámci prostredia Microsoft Teams

Zisti viac