Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) a zmluvy o poskytovaní servisných služieb (ZPSS)