Právne oznámenie

Právne oznámenie

NFON GmbH
Linzer Strasse 55
3100 St. Pölten
Telefón: +43 2742 75566
Fax: +43 2742 75566 - 14

Obchodný register:
Miestny súd v St. Pölten

Registračné čislo: FN 336363b
UID: ATU65287833

Regulačný orgán:
RTR - Rundfunk- and Telekommunikationsregulierungsbehörde

Zodpovedný za obsah:
Gernot Hofstetter
Patrik Heider


Oznámenie o zodpovednosti
Spoločnosť NFON AG neposkytuje žiadnu záruku na to, že obsah a informácie uvedené na tejto webovej stránke sú úplné, správne a aktuálne. Napriek dôkladnej revízii obsahu neposkytujeme žiadnu záruku na obsah tejto webovej stránky a odkazy na externé zdroje. Za obsah prepojených stránok zodpovedajú výlučne ich prevádzkovatelia.

Autorské práva
Fotografie, logá, obrázky, grafické prvky, textový obsah, zvuk, animácie, videá a ďalšie informácie uverejnené na tejto webovej stránke, ako aj zloženie uvedených obsahov/prvkov na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom.
Copyright © 2019, NFON AG. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto webovej stránky sa nesmie kopírovať, distribuovať, upravovať ani poskytovať žiadnym tretím stranám. Použitie duševného vlastníctva spoločnosti NFON AG je možné len na základe písomného povolenia pracovníka spoločnosti NFON AG zodpovedného za tento obsah. Akákoľvek distribúcia, skladovanie, prenos a prehrávanie alebo odosielanie obsahu na komerčné účely sú bez písomného povolenia spoločnosti NFON AG prísne zakázané.