Cloudová telefónia

Čo je cloudová telefónia?

Cloudová telefónia znamená služby hlasovej komunikácie cez internet (VoIP), pričom telefónnu aplikáciu hosťuje ako prevádzkovateľ tretia osoba. Zákazníci k nej majú prístup cez internet.

Aké sú výhody cloudovej telefónie?

Cloudové telefónne systémy nahrádzajú potrebu konvenčného podnikového telefónneho hardvéru ako napríklad súkromné pobočkové ústredne (PBX). Môžu byť implementované a udržiavané ľahšie a s nižšími nákladmi. Ponúkajú tiež flexibilné zvyšovanie a znižovanie počtu používateľov podľa potrieb firmy a zavádzajú nové vlastnosti.

výhody cloudovej telefónie, NFON

Jednoduché používanie

Cloudové riešenie je prístupné prostredníctvom webového alebo aplikačného portálu, ktorý je umiestnený nad existujúcou IT infraštruktúrou organizácie.

Neustále inovácie

Vlastnosti cloudového telefonovania presahujú rámec tradičnej ústredne PBX - vrátane funkcií videohovorov, zdieľania obrazovky a ďalších.

Prístup odkiaľkoľvek

Používatelia majú prístup k službám prakticky odkiaľkoľvek pomocou smartfónu alebo prenosného počítača: či už sú v kancelárii, doma alebo na cestách

Nakoľko bezpečný je cloud?

Zavedené osvedčené postupy

Špičkoví poskytovatelia cloudovej infraštruktúry udržiavajú dáta svojich zákazníkov v bezpečí a zaručujú nonstop dostupnosť služieb. Sem spadá ukladanie dát vo veľmi bezpečných, geograficky redundantných dátových centrách.

Výborná dostupnosť kedykoľvek

Kritické dáta sa kopírujú a ukladajú na inom fyzickom mieste. Ak sa primárne servery ocitnú mimo prevádzky, služba sa môže bezproblémovo spoľahnúť na záložné kópie dát.

Pokročilé bezpečnostné opatrenia

Spoľahliví poskytovatelia cloudových služieb chránia svoje dátové centrá aj dáta zákazníkov - od robustnej správy prístupu až po detekciu narušenia, od šifrovania údajov cez firewall až po riešenia fyzického zabezpečenia.

NFON, Zavedené osvedčené postupy
NFON, Výborná dostupnosť kedykoľvek
NFON, Pokročilé bezpečnostné opatrenia

Nakoľko bezpečný je NFON?

Stručne povedené: veľmi.

NFON, Záväzok dodržiavania najprísnejších noriem na ochranu dát

Záväzok dodržiavania najprísnejších noriem na ochranu dát

Vieme, že naši zákazníci nám zverujú s dôverou svoje dáta a spoliehajú sa na to, že im poskytneme bezpečnú telefónnu platformu, a preto berieme bezpečnosť vážne. Náš záväzok dodržiavať najprísnejšie štandardy ochrany údajov Vám pomôže dodržiavať aj požiadavky GDPR, MiFID II alebo PCI DSS. Dodávame svoje riešenia v prostredí s najvyššími bezpečnostnými štandardmi, s garantovanou dostupnosťou a nepretržitou prevádzkou.

Pre úplnú dôveru a pokoj v duši

Všetky dáta zákazníkov sú šifrované. Samotný systém NFON sa nachádza v našom vlastnom dátovom centre s certifikátom ISO, ktoré má odolnú konfiguráciu pre prípad zlyhania s geograficky oddelenými servermi. Vďaka našim opatreniam poskytujeme zákazníkom úplný pokoj mysle, pretože ich dáta sú v bezpečí. Ak ste malá až stredná firma, môžete si vždy byť istí najvyššou dostupnosťou a bezpečnosťou Vašich centier na spracovanie údajov vrátane vzdialeného a mobilného prístupu? V prípade NFON môžete.

NFON, Pre úplnú dôveru a pokoj v duši

S NFON si môžete pripraviť Vašu firmu na budúcnosť a revolučne zmeniť spôsob, ako komunikujete.

Prečo NFON?

Jediný celoeurópsky poskytovateľ cloudových pobočkových ústrední

S NFON môžete pripraviť Vašu firmu na budúcnosť a revolučne zmeniť spôsob, ako komunikujete.

NFON je jediným celoeurópskym poskytovateľom cloudových pobočkových ústrední - jeho zákazníkmi je viac ako 40 000 firiem v 15 európskych krajinách a má viac ako 2700 partnerov v celej Európe.

Pokročilé funkcie telefónie a vylepšenia

Ponúkame širokú škálu pokročilých telefónnych funkcií a dômyselných doplnkov. Náš výkonný balík aplikácií obsahuje všetky virtuálne nástroje, ktoré potrebujete na flexibilnú a mobilnú prácu. Navyše ponúkame dômyselné riešenia doplnkov pre rôzne prípady použitia, od kontaktných centier cez nahrávanie hovorov až po riešenia prispôsobené na mieru pre sektor hoteliérstva.

Škálovateľnosť a flexibilita s flexibilnou cenovou politikou

Cloudya, cloudový telefónny systém od spoločnosti NFON, Vám poskytuje možnosť flexibilného rozširovania a zmenšovania podľa potrieb Vašej firmy. Naše flexibilné cenové modely Vám umožňujú mať pod kontrolou Vaše náklady vo forme predvídateľných mesačných poplatkov. Žiadne skryté poplatky, žiadne dlhodobé zmluvy, jednoducho zaplatíte toľko, koľko použijete. Služba môže byť funkčná skôr ako za 48 hodín. A na maximálnej bezpečnostnej úrovni.

Cloud PBX, NFON
NFON, Pokročilé funkcie telefónie a vylepšenia
Škálovateľnosť a flexibilita s flexibilnou cenovou politikou, NFON

Obchodná komunikácia nikdy nebola taká jednoduchá.

Na čo ešte čakáte?