Virtuálny fax

So službou Cloudya môžete odosielať a prijímať faxy.

  • Oslovte každého zamestnanca priamo prostredníctvom osobného faxového čísla
  • Zdieľajte virtuálny fax so skupinou používateľov • Dostávajte faxy vo formáte PDF do emailu
  • Podporujeme fax protokol T.38
  • Pripojte analógové faxové zariadenia cez automatický analógový adaptér