Telefónne menu

Vďaka úzkej integrácii cez ponuky založené na XML máte rýchly a jednoduchý prístup k základným funkciám ústredne.

  • Prepnúť indikáciu čakania na hovor
  • CLIP: prenos priradeného telefónneho čísla
  • CLIR: potlačenie prenosu telefónneho čísla
  • Paralelné zvonenie
  • Prepínanie medzi profilmi presmerovania hovorov
  • Nastaviť ciele presmerovania (vždy, zaneprázdnený alebo časový limit)
  • Flexibilné miesta: prihlásenie a odhlásenie klapiek na zariadeniach
  • Správa agentov: prihlasovanie a odhlasovanie z fronty hovorov