Systémové telefóny

Systémové telefóny sa často používajú v telekomunikačných zariadeniach, ktoré majú PBX (súkromné pobočkové ústredne). Platforma NFON integruje VoIP telefóny od mnohých rôznych výrobcov.

  • Podpora polí obsadených svietidiel (BLF) pre zobrazenie, kto je na telefóne
  • Indikácia čakajúcej správy (MWI) na podporovaných zariadeniach
  • Šifrovanie telefónnych hovorov cez podporované zariadenia pomocou protokolu SRTP/TLS
  • Viacnásobné vyzváňacie tóny pre interné, externé a skupinové volania
  • História hovorov v zariadení
  • Automatické vytáčanie: zadajte, koľko sekúnd po zadaní telefónneho čísla má byť hovor automaticky spustený

[Translate to Slovensko:]

[Translate to Slovensko:]

Ďalšie informácie

DECT

Vylepšená digitálna bezdrôtová telekomunikácia, v skratke DECT, je názov normy na bezdrôtový prenos telefonických hovorov a dát.

Norma DECT sa často používa na bezdrôtové telefonovanie v budovách a…

Zobraziť viac