Správa hovorov

Cieľom správy hovorov je optimalizovať telefónnu prevádzku v predajných a zákazníckych procesoch organizácií a spoločností. V tejto súvislosti rozlišujeme prichádzajúce a odchádzajúce hovory.

Pokiaľ ide o prichádzajúce hovory, správa hovorov uprednostňuje prijatie hovorov a ich správne spracovanie. Tento proces je zvyčajne podporovaný na technickej úrovni klasickým systémom čakania v rade a technológiou rečových dialógových okien.

Na druhej strane, správa odchádzajúcich hovorov pozostáva zo záznamu a optimalizácie všetkých telefónnych hovorov so zákazníkmi, dodávateľmi a inými kontaktmi spoločnosti alebo organizácie.

Týmto spôsobom správa hovorov od spoločnosti NFON zlepšuje spokojnosť zákazníkov, ako aj efektívnosť a dostupnosť interných procesov spoločnosti.