SDSL / SHDSL

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line – Symetrická digitálna účastnícka prípojka) a SHDSL (Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line – Vysokorýchlostná digitálna účastnícka prípojka pre jeden pár) sú dva rôzne výrazy pre tú istú technológiu. Existujú dva názvy, pretože dve samostatné organizácie predstavili svoje vlastné normy pre túto technológiu. (Európsky inštitút pre telekomunikačné normy schválil ako normu SDSL a Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) schválila ako normu SHDSL.)

Bežná norma DSL umožňuje prenos dát do 1000 Mbit/s. Táto rýchlosť sa dá použiť na preberanie dát z internetu, aj pri načítavaní dát na server. Vo väčšine domácností sú však značné rozdiely v tom, aké množstvo dát používatelia preberajú, a aké množstvo načítavajú. Technológia ADSL bola vyvinutá s cieľom plne využiť rozsah pásma jedného pripojenia. „A“ ako asymetrický znamená, že rýchlosti preberania a načítavania dát nie sú symetrické. Pri technológii ADSL je znížená šírka pásma na načítavanie, čím je umožnená väčšia šírka pásma na preberanie. Pre väčšinu domácností to predstavuje vhodný systém na rýchle surfovanie po internete, pričom menšia šírka pásma na načítavanie na server je pri načítavaní údajov takmer nepostrehnuteľná.

Existujú však niektoré aplikácie, pri ktorých je množstvo načítavaných údajov identické s množstvom preberaných údajov. Jedným z príkladov je internetové telefonovanie. V tomto prípade je množstvo prijatých údajov približne rovnaké ako množstvo odoslaných údajov. Najmä v domácnostiach, ktoré vo veľkej miere využívajú internetové telefonovanie, môžu nastať určité problémy s rýchlosťou načítavania. Pre väčšie spoločnosti, ktoré menia svoj hlasový komunikačný systém na IP telefonovanie, je výhodnejším riešením symetrické rozloženie šírky pásma. Z tohto dôvodu bola vyvinutá technológia SDSL/SHDSL. Poskytuje rovnakú prenosovú šírku pásma na preberanie aj načítavanie na server. Medzi zákazníkov, ktorí vyžadujú pripojenie SDSL/SHDSL, sú predovšetkým podniky. Domácnosti stále preferujú pripojenie ADSL.

Pretože technológia SDSL je mimoriadne dôležitá pre IP telefonovanie, nie je prekvapením, že spoločnosť NFON – jeden z popredných poskytovateľov internetového telefonovania a virtuálnych telefónnych systémov – je aj priekopníkom v prelomovej technológii SDSL. Spolu s ideálnymi riešeniami pre malé, stredné a veľké podniky ponúkame širokú škálu symetrických DSL pripojení s rôznymi cenovo dostupnými sadzbami, ktoré sa prispôsobia všetkým potrebám.

Ďalšie informácie

Fixed Mobile Convergence (FMC)

Skratka FMC predstavuje technický výraz Konvergencia pevných a mobilných sietí a opisuje integráciu komunikačných služieb pevných a mobilných sietí v rámci komplexného riešenia. Kým pred niekoľkými…

Zobraziť viac