Presmerovanie hovorov

Časovo kontrolované presmerovanie hovorov slúži na presmerovanie prichádzajúcich hovorov správnemu zamestnancovi alebo na správne oddelenie. Realizuje sa v závislosti od dňa v týždni a času. Časovo kontrolované presmerovanie hovorov je komponent profesionálnych telefónnych systémov a môžete ho nájsť aj vo virtuálnych telefónnych systémoch s tzv. VoIP telefonovaním. Virtuálne telefónne systémy od spoločnosti NFON sú tiež vybavené funkciou časovo kontrolovaného presmerovania hovorov.

V závislosti od času a dňa sa vykonávajú rôzne rutinné rozhodnutia s cieľom spojiť volajúceho so správnou telefónnou linkou. Pomocou jednoduchých nástrojov si môže spoločnosť používajúca telefónny systém naprogramovať tento systém sama. Okrem statického presmerovania hovorov je k dispozícii aj dynamické a časovo kontrolované presmerovanie hovorov.
Časovo kontrolované presmerovanie hovorov od spoločnosti NFON zaručuje, že hovory nikdy nezostanú nevypočuté. Výsledkom je výrazné zlepšenie spokojnosti zákazníkov, pretože volajúci sa vždy skontaktujú so správnym kontaktným miestom.