Panel operátora

Panel operátora je profesionálny panel hlasového príjmu, v ktorom zamestnanec môže prijímať prichádzajúce hovory, uskutočňovať hovory z integrovaného softfónu a presmerovať určité hovory ich príjemcom. Takže je schopný získať určité informácie, pozastaviť hovory a presmerovať volajúceho na konkrétnu osobu v rámci spoločnosti. Tiež môže odmietnuť žiadosť volajúceho na presmerovanie.