Odkazová schránka

Služba hlasovej schránky je individuálny záznamník a umožňuje Vám elektronicky ukladať hlasové správy a prehrať ich prostredníctvom počítača alebo stolného telefónu, alebo ich poslať e-mailom.

  • Samospráva PIN kódu hlasovej schránky
  • Každá klapka má vlastnú hlasovú schránku
  • Posielajte svoje hlasové správy ako .mp3 alebo .wav na svoju vlastnú e-mailovú adresu
  • Uložte až 100 hlasových správ na jednu klapku
  • Správy sa po 30 dňoch automaticky vymažú
  • Diaľkové dotazovanie je chránené individuálnym PIN
  • Indikácia čakajúcej správy (MWI): indikácia, keď sú v hlasovej schránke nevypočuté správy. Individuálne oznamy: správa hlásení hlasovej schránky v službe hlasovej schránky