Nastavenie bez dotyku

S nastavením bez dotyku môžete vykonať hromadné zavedenie hardvéru s minimálnymi výdavkami na logistiku a jednoduchou inštaláciou plug-and-play. Automatické poskytovanie všetkých nastavení potrebných na Vašom telefóne Správa firmvéru: Automatická aktualizácia firmvéru zariadenia Služba presmerovania: Na telefóne nie je potrebná manuálna konfigurácia.