IP-Telefón

Výraz „IP telefón“ označuje telefón, ktorý umožňuje spracovanie hlasovej komunikácie prostredníctvom internetového protokolu a internetu alebo intranetu. Často sa hovorí o takzvanom Voice-over-IP telefonovaní (VoIP telefonovanie) alebo VoIP telefónoch. IP telefón mení analógové hlasové signály na digitálne signály a balí ich do dátových balíkov, ktoré sa dajú prenášať prostredníctvom internetového protokolu.

IP telefóny sa môžu používať ako hardvérové zariadenia, a aj ako čisto softvérové riešenia. Softvérový IP telefón je program, ktorý je nainštalovaný v počítači a využíva jeho internetové pripojenie na výmenu hlasových údajov. Okrem počítača sa vyžaduje mikrofón a reproduktor alebo hlavová súprava. Pretože zariadenie VoIP sa dá vždy použiť s akýmkoľvek internetovým pripojením, môžu sa IP telefóny používať aj ako prenosné zariadenia (mobilná a pevná linka).

Bežné telefóny sa tiež dajú zmeniť na VoIP telefóny použitím vhodného adaptéra. Na to, aby mohol používateľ komunikovať pomocou IP telefónu s inými účastníkmi s bežným, analógovým alebo digitálnym telefónnym pripojením sú v príslušných sieťach nainštalované špeciálne brány, ktoré realizujú prenos z hlasových do dátových sietí a naopak.
Obrovskou výhodou VoIP telefonovania je fakt, že používatelia tejto technológie potrebujú len internetové pripojenie. Celý proces komunikácie sa vykonáva prostredníctvom tohto internetového pripojenia. Týmto spôsobom je možné minimalizovať náklady na infraštruktúru a sieťové pripojenia.