IP-Centrex

V angličtine sa táto technológia často prekladá ako „virtuálne PBX“. Dokonca aj dnes sú v mnohých IT oddeleniach výrazy ako „IP Centrex“ stále neznáme pojmy. Jedným zo synoným, ktoré sa v súčasnosti používajú, je „hostiteľské PBX“ (Private Branch Exchange – Súkromná telefónna ústredňa) alebo „IP Centrex“.

V porovnaní s tradičným telefónnym systémom, ktorý funguje v rámci priestorov podniku, ktorý ho využíva, tento telefónny systém s novým rozmerom je centralizovaný a dostupný ako webová aplikácia. Tento typ vysoko inovačného telefónneho systému je tiež pripojený k tradičnej telefónnej sieti s jediným rozdielom, že pripojenie medzi telefónmi a vybavením telefónneho systému nie je cez telefónny kábel, ale prostredníctvom internetového pripojenia. To znamená, že sa môžete k vášmu centrálnemu telefónnemu systému pripojiť kdekoľvek na svete prostredníctvom širokej škály zariadení – od klasických káblových telefónov cez telefóny DECT a prenosné alebo stolové počítače so softvérovými telefónmi a hlavovými súpravami až po mobilné telefóny. Nconnect od NFON – zákazníci sa môžu pripojiť aj prostredníctvom vysoko výkonného symetrického internetového pripojenia (SDSL alebo SHDSL) za mimoriadne priaznivé ceny.

Telefónne systémy od spoločnosti NFON sú založené výlučne na tejto novej, vysoko inovačnej technológii. Samotné systémové zariadenie hosťuje vo výkonných serveroch v niekoľkých geograficky oddelených a vysoko redundantných dátových centrách.

S technológiou NFON môžu malé a stredne veľké podniky získať prístup k všetkým funkciám vysoko profesionálneho telefónneho systému. Môžete využívať funkcie, ktoré ste predtým mohli nájsť len v drahých podnikových riešeniach, a získať možnosť pridávania telefónnych prípojok niekoľkými kliknutiami. To všetko s nebývalými možnosťami rozšírenia a značnými úsporami nákladov.

Medzi širokú škálu dostupných služieb patria funkcie ako odkazová schránka, čakanie na hovor, hlasové aplikácie a konferenčné hovory. Telefónne hovory sú digitalizované prostredníctvom IP telefónov v kvalite ISDN. Systémové telefóny komunikujú s telefónnym systémom v dátových centrách prostredníctvom firemnej lokálnej siete Ethernet a širokopásmového dátového pripojenia (ADSL alebo SDSL). Servery v dátovom centre potom zriadia pripojenie k verejnej telefónnej sieti.
 

Charakteristická vlastnosť „hostiteľského PBX“

Dôležité je rozlišovať medzi riešeniami, ktoré sú vyhradenými mimozdrojovými systémami pre jedného samostatného zákazníka, a zdieľanými platformami (t. j. pravou cloudovou aplikáciou). V prvom prípade poskytovateľ obsluhuje samostatný mimozdrojový telefónny systém pre jedného zákazníka. V tomto prípade sú možnosti šetrenia nákladov obmedzené povahou tejto ponuky.

V spoločnosti NFON majú všetci zákazníci jeden spoločný telefónny systém, čo znamená, že aj malé firmy môžu využívať celú škálu funkcií, ktoré ponúkajú špičkové systémy PBX, rovnako ako veľké korporácie, ktoré už prešli na systém NFON. Samozrejme, záznamy zákazníkov sa z dôvodov ochrany osobných údajov uchovávajú úplne oddelene.

Ďalšie informácie

SDSL / SHDSL

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line – Symetrická digitálna účastnícka prípojka) a SHDSL (Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line – Vysokorýchlostná digitálna účastnícka prípojka pre jeden…

Zobraziť viac

DECT

Vylepšená digitálna bezdrôtová telekomunikácia, v skratke DECT, je názov normy na bezdrôtový prenos telefonických hovorov a dát.

Norma DECT sa často používa na bezdrôtové telefonovanie v budovách a…

Zobraziť viac

Hosted PBX (Hostiteľské PBX)

Bežné telefónne systémy – často označované ako PBX (Súkromná pobočková telefónna ústredňa) – až doteraz patrili do štandardného vybavenia každej spoločnosti. Ide o systém založený na hardvéri, ktorý…

Zobraziť viac