Internetová telekomunikácia

Výrazy telefonovanie IP (IP = Internetový protokol) a Voice over IP (skrátene VoIP) sa vzťahujú na telefonovanie prostredníctvom počítačovej siete, kde sa dáta prenášajú v súlade s normou IP. Táto forma telefonovania je viac známa pod názvom internetové telefonovanie. Na splnenie podmienok internetového protokolu je potrebné pripraviť údaje na prenos cez internet. Používané prenosové trasy sú rovnaké ako trasy používané pri štandardnom prenose dát prostredníctvom internetu.

Pri internetovom telefonovaní so systémom NFON je možné integrovať systém unifikovanej komunikácie (UC), ako aj XCAPI.

Hardvérové vybavenie potrebné na internetové telefonovanie

Na internetové telefonovanie je potrebné vhodné hardvérové vybavenie. K dispozícii sú štyri rôzne alternatívy. Prvou možnosťou je používať štandardný počítač s mikrofónom na snímanie hlasu používateľa a súčasne reproduktorov alebo slúchadiel na počúvanie rozhovoru s účastníkmi. Okrem toho je k dispozícii aplikácia a inštalácia špeciálneho softvéru do počítača. Ako druhá možnosť sa môžu použiť špeciálne koncové zariadenia VoIP, ako aj IP a SIP telefóny. Tieto sa líšia od štandardných telefónov len v technológii, ktorá umožňuje prenos údajov cez internet. Ďalšou možnosťou je použitie bežného telefónu jeho pripojenie k špeciálnemu adaptéru, ktorý mení analógové telefónne údaje na digitálne signály. Nakoniec existuje možnosť použiť mobilný telefón pripojením cez telefónny systém prostredníctvom klienta. Výhoda posledných troch uvedených možností spočíva v obsluhe zariadenia, ktoré sa môže používať rovnakým spôsobom ako bežný telefón. Ďalšou výhodou je, že používateľ je dostupný, aj keď je počítač vypnutý.
 

Ako funguje VoIP

Počas dátového prenosu sa najprv akustické signály digitalizujú a rozdelia do jednotlivých dátových balíkov. Tieto dátové balíky sa následne označia takzvaným záhlavím. Tieto záhlavia obsahujú informácie o identite odosielateľa a príjemcu alebo informácie týkajúce sa stavu správy. Teraz je potrebné zriadiť pripojenie. Na to sa používa adresa Session Initiation Protocol Address (skrátene adresa SIP). Táto sa priraďuje len raz tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať danú adresu. Výsledkom aktivácie zariadenia bude prihlásenie sa do servera. Server následne zaregistruje prihlásenie. Ak túto SIP adresu vyvolá iný účastník, potom sa táto požiadavka prenáša na server, na ktorom je daný používateľ zaregistrovaný. Server prenáša hovor do koncového zariadenia, a tým sa realizuje telefonický rozhovor. Pretože SIP adresa nie je viazaná na konkrétne pripojenie – v zmysle štandardného telefónneho čísla – je používateľ pripojený k internetu pomocou príslušného koncového zariadenia, a preto je zastihnuteľný kdekoľvek na svete. V súčasnosti je možné pripojiť internetové telefonovanie aj k štandardnej telefónnej sieti. Toto sa realizuje cez určité brány. Poskytuje to používateľovi možnosť používať bežný telefón na volanie na VoIP telefón a naopak. Takzvaná mediálna brána sa môže použiť napríklad s pripojením ISDN a rovnako aj s analógovým telefónnym pripojením.
 

Výhody VoIP

Prvou výhodou, ktorá stojí za zmienku, je, že internetové telefonovanie je lacná voľba, pretože takmer každá domácnosť má v súčasnosti domáci internet. Preto nevznikajú žiadne ďalšie náklady, pretože IP telefonovanie je jednoducho založené na prístupe k internetu. Znamená to, že štandardná telefónna prípojka sa stáva nadbytočnou a môže sa dokonca zlikvidovať. Cena za samotné telefonické hovory je zvyčajne tiež nižšia v porovnaní s analógovým telefonovaním. Telefonické hovory medzi účastníkmi používajúcimi toho istého poskytovateľa VoIP sú zvyčajne bezplatné. Často sa stáva, že aj hovory medzi účastníkmi používajúcimi alternatívneho poskytovateľa VoIP sú tiež bezplatné; poplatky sa účtujú len v ojedinelých prípadoch. Za hovory v rámci štandardnej telefónnej siete sa však vždy účtujú poplatky, aj keď tieto sú u veľa poskytovateľov veľmi nízke.

Ďalšie informácie

Voice over Internet Protocol: The Art of Switching from PSTN to IP

What is VoIP?

The Voice over Internet Protocol, also called IP telephony, is a method of communication for making calls over a broadband Internet connection as an alternative to regular calls made…

Zobraziť viac

Softphones

What is a softphone?

Softphones are like virtual phones: they are software programs that allow you to make voice-over internet protocol (VoIP) calls over the Internet. This software can be installed…

Zobraziť viac

uaCSTA connection

What is uaCSTA?

UaCSTA is the abbreviation for User Agent Computer Supported Telecommunications Applications, and is a standard that enables Computer Technology Integration (CTI). The Computer…

Zobraziť viac

Hlasové kódovanie (SRTP)

Protokol Secure Real Time Transport Protocol (SRTP) je založený na protokole Real Time Transport Protocol (RTP). SRTP označuje technický proces kódovaného prenosu multimediálnych údajov (napríklad…

Zobraziť viac

Software as a Service

Software as a Service provides users with access to software that is installed on a network and does not need to be installed locally. Like Platform as a Service (PaaS) or Infrastructure as a Service…

Zobraziť viac

Conference function

The conference function allows more than two parties to communicate over the phone in a virtual conference room. In principle, there is no limit to the number of participants; it all depends on the…

Zobraziť viac