Hlavová súprava Bluetooth

Táto hlavová súprava je kombináciou hlavového telefónu a mikrofónu, ktorá umožňuje telefonovanie a súčasné vykonávanie inej činnosti. V mnohých oblastiach služieb zákazníkom je to absolútne nevyhnutné, pretože pracovník často potrebuje získať prístup k údajom z počítača alebo zadávať údaje počas telefonického rozhovoru. Hlavové súpravy sú vždy užitočné, keď nie je možné alebo praktické držať telefón počas telefonovania v ruke. Jedným z riešení tohto problému je hlavová súprava Plantronics s rozhraním Bluetooth.

Hlavová súprava Plantronics vám umožňuje používať ruky na vykonávanie iných činností počas telefonovania. je to zvlášť praktické, ak hlavová súprava využíva pripojenie Bluetooth. Ide o rozhranie bezdrôtového prenosu, ktoré používateľovi ponúka väčšiu voľnosť pohybu. Navyše, Bluetooth pripojenie poskytuje výhodu aj v tom, že na pripojenie hlavovej súpravy nie je potrebný žiadny kábel. Ak chcete používať toto zariadenie, musí byť pripojené buď prostredníctvom mobilného telefónu so zapnutou funkciou Bluetooth, alebo prostredníctvom USB adaptéra.

Kým rozhranie Bluetooth je ideálnym riešením pre mobilné telefóny, pri použití počítačov PC alebo Mac odporúčame používať káblové USB hlavové súpravy. Ak chcete vo vašom telefónnom systéme s počítačmi PC alebo Mac používať riešenie hands-free, odporúčame hlavové súpravy DECT, pretože tieto poskytujú optimálnu kvalitu.

Špecifickou výhodou hlavových súprav Plantronics je, že mikrofón automaticky zaznamenáva hluk. Keď telefonujete počas pohybu, úroveň hluku sa často výrazne mení. Hlasy iných rozprávajúcich sa ľudí, hluk premávky alebo silný vietor často spôsobujú, že máte problém počuť druhú stranu, v dôsledku čoho má aj volajúci na druhej strane sťaženú komunikáciu. Hlavová súprava Plantronics s rozhraním Bluetooth však upravuje úroveň hlasitosti aj citlivosť mikrofónu hlavovej súpravy tak, aby nedochádzalo k žiadnym komunikačným problémom, dokonca ani pri meniacich sa úrovniach hluku.

Ďalšie informácie

DECT headset

Vylepšená digitálna bezdrôtová telekomunikácia, v skratke DECT, je názov normy na bezdrôtový prenos telefonických hovorov a dát.

Norma DECT sa často používa na bezdrôtové telefonovanie v budovách a…

Zobraziť viac