Fronty hovorov

Zaradenie hovoru do fronty umožňuje pozastaviť volania bez toho, aby ste riešili aktuálne otázky alebo presmerovali volajúceho na požadovanú stranu.

 • Ľubovolný počet front na systém
 • Individuálne, úvodné a periodické oznámenia
 • Automatické rozdelenie hovorov na voľných alebo prihlásených agentov
 • Distribúcia hovorov na základe rôznych kritérií (zvoniť všetkým, volať jedného po druhom, náhodný, najdlhšia pauza ako prvá, naposledy použité ako prvé)
 • Voľné vymedzenie času na uzavretie prípadu pre agentov
 • Oznámenie času čakania volajúceho agentovi
 • Individuálne oznamovanie agentom podľa fronty, napr. názov fronty
 • Oznámenie pozície volajúceho vo fronte
 • Prihlásenie mobilného zariadenia do fronty
 • Váženie agentov (penalty): umožňuje zobrazovanie schopností agentov pre rôzne fronty
 • Váženie front (napríklad pre VIP zákazníkov)