Fixed Mobile Convergence (FMC)

Skratka FMC predstavuje technický výraz Konvergencia pevných a mobilných sietí a opisuje integráciu komunikačných služieb pevných a mobilných sietí v rámci komplexného riešenia. Kým pred niekoľkými rokmi tvorili pevné a mobilné telefónne siete technicky úplne samostatné systémy, v súčasnosti sa vo veľkej miere zlučujú. Preto je v súčasnosti k dispozícii moderné riešenie FMC na mobilných základniach prostredníctvom čísla pevnej linky a na základniach pevnej linky použitím čísla mobilného telefónu. Navyše, využívanie telekomunikačných služieb je úplne nezávislé od použitého zariadenia. Spoločnosti, ktoré využívajú riešenia FMC, sú preto v oveľa väčšej miere dostupné, čím profitujú zo zvýšenej efektivity svojho personálu. Okrem toho sa minimalizujú aj náklady, pretože najekonomickejší spôsob pripojenia v danom čase sa môže zvoliť automaticky.

Mobilné zariadenia, ako sú napríklad smartfóny alebo PDA, sa preto stávajú praktickými plnohodnotnými telefónnymi prípojkami, aj keď ich nosíte mimo kancelárie vo vrecku nohavíc.
Keď sa používateľ vráti do kancelárie zo služobnej cesty, jeho smartfón ho automaticky zaregistruje do internej siete spoločnosti prostredníctvom siete WLAN. Používateľ potom bez toho, aby si to prakticky uvedomoval, používa ekonomicky výhodnejšie telekomunikačné služby kancelárskeho systému a vyhne sa nákladným pripojeniam k mobilnej sieti.