A2DP

Technický výraz „profil pokročilej audio distribúcie“ – skrátene A2DP – sa vzťahuje na prenosovú normu prostredníctvom Bluetooth pripojenia na bezdrôtový prenos zvukových signálov vysokej kvality. Prostredníctvom A2DP je povolený prenos zvukových signálov medzi zariadeniami od ľubovoľných výrobcov podporujúcich túto normu.

Vo všeobecnosti sa na prenos stereo zvukových signálov používa kodek Low Complexity Subband Code – označuje sa aj ako Kodek SBC. Dochádza ku komprimácii zvukových signálov, ktoré sa vždy prenášajú s určitou stratou, avšak vysoká rýchlosť dátového prenosu až 345 kilobitov za sekundu a perfektný algoritmus zaručujú, že túto stratu kvality takmer nevnímame.

Profil pokročilej audio distribúcie sa používa medzi A2DP zdrojom a príjemcom. Zvukové signály, ktoré sa vysielajú zo zdroja (napr. zo smartfónu alebo MP3 prehrávača) cez rozhranie Bluetooth, dekóduje A2DP príjemca (napr. reproduktor s rozhraním Bluetooth), a potom sa znova použijú ako zvukový signál.

Normu Profil pokročilej audio distribúcie podporujú všetky najnovšie verzie operačných systémov bežných smartfónov (vrátane (okrem iných) iOS, Android a Windows Phone). To umožňuje prehrávanie zvukových dát na vhodných zariadeniach. S touto technológiu sa často stretávame predovšetkým v automobilovom sektore. Tu sa smartfón spáruje so súpravou hands-free alebo stereo systémom v automobile cez rozhranie Bluetooth. Ak sa toto pripojenie nepoužíva na telefonovanie, môže sa použiť na prehrávanie hudobných súborov uložených v smartfóne s veľmi vysokou kvalitou zvuku prostredníctvom normy A2DP.

Profil pokročilej audio distribúcie sa často používa aj v spojení s tzv. AVRCP profilom. Tento profil neslúži čisto na prenos zvukových dát, ale umožňuje aj prenos informácií na ovládanie zariadení. Týmto spôsobom môžete napríklad diaľkovo ovládať prehrávač zvuku z hlavovej súpravy Bluetooth.

Ďalšie informácie

Hlavová súprava Bluetooth

Táto hlavová súprava je kombináciou hlavového telefónu a mikrofónu, ktorá umožňuje telefonovanie a súčasné vykonávanie inej činnosti. V mnohých oblastiach služieb zákazníkom je to absolútne…

Zobraziť viac