Informačné povinnosti


Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť NFON GmbH veľmi dôležitá. Pre ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú v daných prípadoch pri návšteve našich webových stránok zbierané alebo nám Vami sprostredkované, konáme v súlade s aplikovateľnými zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten,


NFON GmbH zodpovedajúcim spôsobom splnila svoju povinnosť stanoviť osobu poverenú ochranou osobných údajov. Zastihnete ju nasledovne:


Markus Kreder
NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
dataprotection.cee@nfon.com

Pre spracovanie osobných údajov vždy platí zákaz s výhradou povolenia. To znamená, že spoločnosť NFON GMBH smie osobné údaje spracovávať len vtedy, keď je to zákonom explicitne dovolené.

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne na účely technického zabezpečenia tejto stránky, analýzy správania používateľov alebo ich postúpenia sociálnym médiam. Akékoľvek ďalšie spracovanie sa Vám pred spracovaním zobrazí, resp. musíte k nemu udeliť súhlas.

Na základe článku 6, ods. 1 f) budú ďalej spracované aj vaše osobné údaje určené na odoslanie newsletterov. Odoslanie prebehne aj bez súhlasu, pokiaľ toto slúži na začatie rokovania o zmluve alebo zákonne povolenej priamej reklame. Tu sa po zvážení záujmov vychádza z toho, že chcete byť vždy informovaní o novinkách o existujúcich alebo nových produktoch, napr. o zmene koncových prístrojov, a vaše práva a slobody nebudú tým ovplyvnené.

Vami sprostredkované údaje budú za týmto účelom poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

KategóriaÚčelSprostredkovanie tretej krajine
Digitálna agentúraPrevádzka internetovej stránkynie
Poskytovateľ nástrojov pre analýzuAnalýza používaniaÁno, USA
Reklamná agentúraVývoj, dizajn a marketingnie
Nástroj CRMMarketingnie
Sociálne médiaMarketingÁno, USA

Ak majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté iným príjemcom, ako je uvedené, budete o tom informovaný pred spracovaním a musíte s tým súhlasiť. Sprostredkovaním tretej krajine, kde je úroveň ochrany osobných údajov adekvátne nižšia, nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi.
Pri spracovávaní sú pre spoločnosť NFON GMBH smerodatné zásady pre ochranu osobných údajov. Z tohto dôvodu sú doby uloženia sprostredkované a realizované podľa ich nutnosti.
Ako dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracovávané, máte vždy nasledovné práva:

  • Právo na informácie
  • Právo na korekciu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracovania údajov
  • Právo na prevoditeľnosť údajov
  • Právo na námietku, najmä pri spracovaní podľa článku 6, ods. 1 a) a f) DSGVO.
  • Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, obráťte sa prosím písomne bez použitia formulára na uvedenú kontaktnú adresu. Ak chcete uplatniť Vaše právo na odvolanie, doteraz vykonané spracovanie údajov tým ostane nedotknuté.
Ďalšie informácie o spracovaní Vašich údajov nájdete v odkaze o ochrane osobných údajov (odkaz).


Súhlas – Tracking


Potvrdením súhlasíte, že spoločnosť NFON GMBH môže ďalej poskytovať a spracovávať údaje pre účely analýzy prostredníctvom rôznych poskytovateľov služieb a nasadením súborov cookie. Pod účelmi analýzy sa rozumie vyhodnotenie webových návštev internetovej stránky „https://www.nfon.com“ ako aj sprostredkovanie údajov tretím stranám, ako je napríklad Xing, Facebook alebo Youtube, prostredníctvom integrácie pluginov. Údaje sú sprostredkované tretím krajinám a ak je to možné, iba v anonymnej forme. Sprostredkovaním tretej krajine s adekvátne nižšou úrovňou ochrany osobných údajov nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čím však doteraz vykonané spracovanie ostane nedotknuté.

Titel

Nová sloboda obchodnej komunikácie s Cloudya.

Najlepšie cloudové telefónne
zariadenie, aké sme kedy mali.

„Riešenie NFON nám umožnilo rozšíriť naše komunikačné aplikácie a zároveň znížiť naše náklady o viac ako 30 %.”

BENJAMIN BEINROTH

IT manažér, tegut...

Ako funguje NFON

Už žiadne ďalšie vnútropodnikové telefónne systémy. Žiadne dlhodobé zmluvy na údržbu. Plaťte len za telefónne prípojky, ktoré skutočne využívate. To je cloudový telefónny systém NFON. A je to jednoduché: všetko, čo potrebujete, je dobré pripojenie k internetu, ktoré spĺňa určité základné podmienky. Stačí len pripojiť schválené zariadenia NFON a môžete začať. Okamžite budete mať k dispozícii vysokovýkonný telefónny systém s viac ako 150 funkciami.

Vaše výhody

Cloudya, cloudové telefónne zariadenie od spoločnosti NFON Vám poskytuje všetky funkcie PBX, ktoré ste si kedy želali, od virtuálnej poštovej schránky cez čakanie na hovor v rade až po sadu aplikácií. Táto profesionálna komunikačná služba zodpovie všetky otázky.

Jednoduchá

Tak jednoduchá, že Vaša spoločnosť bude vďaka nej rýchlejšia, flexibilnejšia a jednoducho lepšia. 

Nezávislá

Pretože Cloudya Vás podporuje vo Vašom obchode. Bez ohľadu na to, kde ste, alebo s akým zariadením pracujete. 

Spoľahlivá

Pretože službu Cloudya poznáme do detailov a každý deň pracujeme na tom, aby sme ju pre Vás ešte zdokonalili.

Vybrané funkcie

Miestne prepojenie
CTU (Integrácia telefónu do počítača)
Vytočenie čísla kliknutím
FMC (Konvergencia pevných a mobilných sietí)
Hlasové kódovanie SRTP
Presmerovanie hovorov na základe zručností

Odborní partneri

Partneri v oblasti technológií

Pri vývoji našich produktov spolupracujeme so špičkovými odborníkmi v danej priemyselnej oblasti s cieľom zabezpečiť naše vedúce postavenie v udávaní trendov v oblasti telefónnych systémov v budúcnosti.
Predajní partneri

Aký dobrý môže byť najlepší produkt, ak nie ste blízko k zákazníkovi? Spolu s našimi partnermi sa v maximálnej miere snažíme o individuálny prístup ku klientom – bez ohľadu na to, či ide o malého alebo veľkého zákazníka. Tento cieľ môžeme dosiahnuť len s odbornými partnermi. Výhody sú dvojnásobné: Naši partneri majú vo svojom portfóliu špičkové produkty a môžu očakávať rozsiahle služby a provízie.

Zabudnite na všetko, čo ste kedy vedeli o telefónnych systémoch.

Zabudnite na hádky spojené so zriaďovaním pracovného miesta pre nového zamestnanca a ďalšie káble potrebné na pripojenie novej telefónnej prípojky k vášmu telefónnemu systému. Zabudnite na to, aké drahé je presmerovanie hovorov z telefónnej prípojky v kancelárii na mobilný telefón alebo do domácej kancelárie zamestnanca s poplatkami za každý jeden hovor. Zabudnite na nákladné dlhodobé zmluvy o údržbe a ďalšie náklady spojené s modernizáciou vášho telefónneho systému a pridávaním najnovších funkcií. Zabudnite aj na všetky starosti spojené s presťahovaním vášho telefónneho systému do nových priestorov.

Váš telefónny systém sa nemusí fyzicky nachádzať vo vašich kancelárskych priestoroch. Vaša zmluva sa prenáša z mesiaca na mesiac a môžete ju zrušiť s mesačnou výpovednou lehotou. A vďaka technológii VoIP (Voice over IP) môžete tiež bezpečne disponovať špeciálnymi telefónnymi linkami. Od spoločnosti NFON si prenajímate telefónny systém šitý na mieru s ohľadom na vaše potreby. Vy rozhodnete, koľko telefónnych prípojok potrebujete, a ktoré funkcie chcete využívať – okrem 150 funkcií, ktoré máte k dispozícii hneď po zriadení prvej telefónnej prípojky.

Prejdite na telefónny systém VoIP a získate geograficky nezávislý telefónny systém, pokiaľ ide o jeho správu aj používanie. Vaše číslo do kancelárie môžete používať odkiaľkoľvek – dokonca aj z vášho smartfónu.