Usmerjanje klicev s časovnim nadzorom

Časovno nadzorovano usmerjanje klicev se uporablja za omogočanje časovno odvisnih potekov klicev.

  • Več številk: možnost več različnih internih številk na posamezni časovni nadzor
  • Določite delovni čas, med katerim so dosegljive le določene lokacije
  • Določite različne cilje med delovnim časom in zunaj njega
  • Katero koli število časovnega nadzora na telefonski sistem
  • Določite dneve izjem (npr. dopust) za usmerjanje klicev