1. Instellen - voicemailbox kiezen en eerste instellingen

1. Instellen - voicemailbox kiezen en eerste instellingen

Als u voor de eerste keert in het voicemail hebt gekozen, dient u uw voicemail box in te stellen.
 

1.Door op de "Ophalen" knop (Snom), de "message" toets (Yealink) drukken of door het kiezen van de functie-code * 791 komt u in het voicemail menu.

2.Geeft uw voicemail-pincode in. Als u deze niet weet neem contact op met uw beheerder.

3.Kies voor het inrichten van de voicemail box „0 Mailbox opties“.

4.Kies  „1“, om een begroeting op te nemen.

5.Neem uw begroeting op en druk op „#“ om de opname te stoppen.

6.Met „1“ kunt u de opname bevestigen , met „2“ kunt u de opname herhalen en met „3“ kunt u de begroeting opnieuw opnemen.

csm_Leafelet_voicemail_nl_02_95c916c113niederlaendisch