3.3. Kiezen

In het menu Bel opties heeft u de mogelijkheid het bellen van nummers naar uw eigen wens te configureren.

-u kunt verschillende kies methoden selecteren. De instellingen worden overgenomen als u op opslaan heeft gedrukt.

-Voeg de programma's toe waarvan uit u wilt bellen bijvoorbeeld outlook.

-Bepaal de minimale en de maximale lengte van een telefoonnummer die door de client moet worden herkend. Wij adviseren een minimale lengte van 5 en een maximale lengte van 20.

De volgende hoofdstukken gaan dieper in op de verschillende kies methoden.

csm_ncti_premium_gui_belopties_d165925065