6.2. Doorkies

Doorkies

Navigeer naar  Doorkies.

Veld Omschrijving
Lijn Kies een lijn
Doorkies Welk doorkiesnummer hoort bij deze lijn
Bestemming Toewijzing aan een bestemming, bv een toestel of IVR
Display naam Naam van de bestemming
Type Mogelijkheid om te sorteren op functie van de functie

 

Symbool Functie
Bewerken
Bewaren
Sluiten zonder opslaan