3.1.11. Premium-toestellen

Definitie premium account (Premium-abonnement)

Met een premium account kunt u tot 9 apparaten toewijzen aan een bestemming. Een premium account heeft een ander maand bedrag, voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw partner.
Premium is van toepassing voor alle toestellen van uw account en niet voor individuele bestemmingen. Service bestemmingen zoals een conferentie ruimte gelden niet als factureerbare bestemmingen en blijven zonder kosten.


Voorbeeld:

U gebruikt op kantoor en thuis een telefoon. Daarbij gebruikt u een softphone op uw laptop  en een FMC client op uw smartphone.

Met een premium bestemming kunt u al deze apparaten toewijzen aan een bestemming, en hoeft u de instellingen maar een keer te doen, deze worden namelijk gekopieerd  naar alle apparaten. Dit voorkomt verschillende instellingen voor voicemail, doorschakelingen, functie toetsen etc., gegeven dat deze toestellen centraal via de premium bestemming worden beheerd. U bent bereikbaar op alle apparaten onder een nummer, alle premium apparaten gaan tegelijk over. On dit op sommige apparaten te deactiveren gebruikt u de DND (niet storen) op het gewenste apparaat.

 

Opmerking:

Sommige functies werken niet met meerdere apparaten. Voorbeelden zijn "wachtrijen" of "doorschakelen indien niet geregistreerd". Om deze reden heeft een premium bestemming altijd een primair apparaat. Het primaire apparaat is herkenbaar door een * voorafgaande aan de display naam. Als een bestemming is toegewezen aan een wachtrij, wordt alleen het primaire apparaat opgeroepen. De doorschakeling  "indien niet geregistreerd" is alleen mogelijk met het primaire apparaat. De doorschakeling wordt dus alleen gevolgd wanneer het primaire apparaat niet is geregistreerd.Als een ander apparaat zijn registratie verliest wordt de doorschakeling  "indien niet geregistreerd dus niet actief. Wanneer u upgrade naar premium is het enige wat veranderd zijn de handelingen voor meerdere apparaten per bestemming. De algemene instellingen en andere functies zoals wachtrijen, IVR, tijdsturing, ect blijven onveranderd.