3.1.10. Functie toetsen

Programmeren van functie toetsten op een toestel.

Veld

Omschrijving

#

Geef hier het nummer van de toets welke u wilt programmeren.Het nummer is afhankelijk van het type telefoon.Raadpleeg hiervoor het handboek van uw toestel. U kunt toets 0 tot 137 programmeren.

Bestemming Bepaal hier de functie, bv. telefoonnummer..
Naam

Geef u toets een omschrijving, deze wordt bij o.a. de Yealink toestellen overgenomen.

 

Voorbeeld:
 

Programmeren van een omleiding:
Omleiding naar nummer: 0171 12345 op functie toets: 1
 

1.klik op het PLUS-Symbool.

2.Selecteer functie toets 1.

3.Geef de volde reeks in onder bestemming: *110017112345 (*11 voor omleiding 0 voor de buitenlijn)

4.Bevestig de regel.

5.Sla de programmering op met het Opslaan-Symbool.

("0" voor de buitenlijn niet vergeten bij een externe omleiding niet vergeten!)

Een andere toets met de code **11 voor het deactiveren van de omleiding kan handig zijn.

Door op de toets te druk wordt de omleiding geactiveerd.

Bezet lampen veld (BFL):

met de functie „bezet lampen veld (BFL)“ kunt u zien of een ander toestel in gesprek is of wordt gebeld.

Met deze toets kunt u van een ander toestel gesprekken overnemen of naar dit toestel doorverbinden. Als een dit toestel overgaat is dit zichtbaar door een knipperende LED  - U kunt door een druk op de toets het gesprek overnemen (Uw beheerder dient wel een "Pick-Up groep" met de bewuste toestellen geprogrammeerd te hebben.) Als op het toestel een gesprek wordt gevoerd zal de LED permanent branden. U heeft een actief gesprek en u wilt het gesprek doorverbinden drukt u op de toets van het gewenste toestel en het gesprek wordt dan doorverbonden.


Omroep:

De  functie van „Omroep“ (Intercom) is  het direct kunnen spreken met het toestel door op de functie toets. Echter dient de functie omroep geactiveerd te zijn op het andere toestel.


Functie code:

U kunt ook door het invoeren van verschillende codes functies onder een toets te programmeren , bv. omleiden.


Diensten:

U kunt ook een dienst onder een functie toets programmeren. In tegenstelling tot een toestel (BFL) is het niet mogelijk deze dient te monitoren! U kunt deze dienst via de functie toets oproepen.

 Symbool Functie
Toevoegen.
Wissen.
Bewerken.
Bewaren.
Sluiten zonder bewaren.