3.1. Toestellen

Definitie van een bestemming:

Een bestemming heeft een intern nummer, dit houdt in dat u met dit nummer deelnemers en diensten kan bereiken binnen de onderneming zonder eerst een "voerende 0" te moeten kiezen. Dit interne nummer is onafhankelijk van het extern bereikbare doorkiesnummer. Samengevat bestemmingen kunnen extern helemaal niet bereikbaar zijn of theoretisch met een andere nummercombinatie (telefoonnummer) bereikbaar zijn. Bij telefoontoestellen is het in de regel zo, dat interne telefoonnummers (profielen) corresponderen met het externe telefoonnummer (doorkiesnummer).

Aanpak

  • Als eerste geeft u de bestemming een naam. Dit is meestal de naam van de medewerker (bijvoorbeeld Jan Jansen)
  • Als tweede wijst u een intern nummer toe. De medewerker is nu intern bereikbaar onder dit nummer. Als u 1 lijn heeft wordt deze automatisch toegekend bij "voorkeur uitgaande lijn"Als u over meerdere lijnen beschikt dient u een lijn te selecteren bij configuratie " voorkeur uitgaande lijn". Voeg onder directe nummers de nummers  +31 88 123112 en +31 88 123112 toe, zodat u extern bereikbaar bent onder deze nummers. U kunt er ook voor kiezen om slecht een nummer toe te wijzen.
  • Als derde stap selecteert u een apparaat. In het dropdownmenu kiest u het juiste apparaat (de MAC-ID's van de apparaten worden getoond). Het apparaat wat u selecteert is per direct beschikbaar  bij de bestemming.
  • u kunt additioneel andere instellingen configureren zoals , voicemail, functie toetsen(BLF) oproep doorschakeling, ect.... Uw voicemail activeren en uw persoonlijke begroetingen uploaden oproep bij schakelen of uw functie toetsen programmeren.
  • In addition, you can also configure the settings such as Voicemail, function keys (BLF), call forwarding, etc… Activate your voicemail and upload your personal announcements, set a parallel ring, if desired, or configure the function keys (BLF) on your desk phone (snom).

Configuratie

Klik op Bestemmingen  in het navigatie menu. In het hoofdscherm kunt u een toestel toevoegen door middel van "+" en "een toestel" te selecteren. Of door te dubbel klikken op een bestaande invoer om deze te wijzigen.

 

U kunt eventueel een een "vaardigheid" toevoegen aan de bestemming.

Een nieuw venster met "Nieuw toestel nummer" met diverse opties wordt zichtbaar

 

Onderdeel

Afbeelding

Naam en nummer
Directe nummers 
Toestellen
Voicemail
Omleiding
Lokale instellingen
Configuratie
Functie toetsen