3.1. Eerste inrichting

Als u de eerste keer in het voicemail menu komt dient u een persoonlijk wachtwoord in te stellen
Voor meer informatie zie VoiceMail-brochure

- Kies *793 op uw Panasonic toestel of druk op de toets Message/

- Kies voor het inrichten optie „0 Mailbox opties

Kies nu:

  • 1“, om de begroeting bij geen antwoord op te nemen.
  • 2“, om de begroeting bij bezet op te nemen.
  • 3“, om uw naam op te nemen
  • "4“, om de tijdelijke begroeting op te nemen.

- Spreek uw begroeting in en druk op „#“, om de opname te beëindigen.

Alle opties worden via een tekst toegelicht.

- Met  „1“ bevestigd u de opname, met „2“ speelt u de opname opnieuw af en met  „3“ neemt de begroeting opnieuw op.

U heeft de mogelijkheid begroetingen via het Service Portal te uploaden deze dienen wel .mp3 of .wav formaat te hebben.