2.2. Functie toetsen en codes

Via het service portaal kunt u de functie toetsen met de volgende functie programmeren:

  • Telefoonnummer
  • Bezet lampen veld (BFL)
  • Intercom
  • Functie code
  • Diensten

 Voor meer informatie zie het Handboek Serviceportal.

Telefoonnummer

U kunt elk telefoon nummer toewijzen aan een functie toets. Door te drukken op de functie toets wordt het geprogrammeerde nummer gebeld.

Bezet lampen veld (BFL)

U kunt elk intern nummer  onder uw functie toets programmeren. Door op de toets te drukken wordt het toestel gebeld.

Als het geprogrammeerde toestel overgaat knippert de LED.

Als het geprogrammeerde toestel bezet is zal de LED continu branden

Vrij programmeerbare toetsen

Als u op het toestel (alleen KX-UT133 en KX-UT136) functie toetsen wilt programmeren starten de functie toetsen op het toestel met 1 en in het portal is dat 0, 2 wordt 1 etc.

 

Bij de  KX-UT133 en KX-UT136kunnen maar 23 van de 24functie toesten worden gebruikt. De laatste functie toets is gereserveerd als lijn toets.

Omroep (Intercom)

U kunt elk toestel programmeren op een van uw functietoetsen en  vervolgens communiceren via de intercom.. De wederpartij moet echter Intercom geactiveerd hebben op zijn apparaat.

Functiecodes

Het is mogelijk verschillende functie codes (zie de  „Functie codes (*-Codes)“) zoals omleidingen  op de toetsen te programmeren. Met een druk op de op de toets activeert u de functie.

Diensten

U kunt elke dienst definiëren (wachtrij, belgroep virtuele conferentieruimte, etc.) op een van uw functietoetsen. Voorwaarde is dat aan de service een nummer is toegewezen. Als u op de toegewezen functie knop drukt  belt u de service.