2.2. Functie toetsen en codes

Via het service portaal kunt u de functie toetsen met de volgende functie programmeren:

  • Telefoonnummer
  • Bezet lampen veld (BFL)
  • Intercom
  • Functie code
  • Diensten

 Voor meer informatie zie het Handboek Serviceportal.

Telefoonnummer

U kunt elk telefoon nummer toewijzen aan een functie toets. Door te drukken op de functie toets wordt het geprogrammeerde nummer gebeld.

Bezet lampen veld (BFL)

U kunt elk intern nummer  onder uw functie toets programmeren. Door op de toets te drukken wordt het toestel gebeld.

Als het geprogrammeerde toestel overgaat knippert de LED.

Als het geprogrammeerde toestel bezet is zal de LED continu branden

Vrij programmeerbare toetsen

Als u op het toestel (alleen KX-UT133 en KX-UT136) functie toetsen wilt programmeren starten de functie toetsen op het toestel met 1 en in het portal is dat 0, 2 wordt 1 etc.

 

Bij de  KX-UT133 en KX-UT136kunnen maar 23 van de 24functie toesten worden gebruikt. De laatste functie toets is gereserveerd als lijn toets.

Omroep (Intercom)

U kunt elk toestel programmeren op een van uw functietoetsen en  vervolgens communiceren via de intercom.. De wederpartij moet echter Intercom geactiveerd hebben op zijn apparaat.

Functiecodes

Het is mogelijk verschillende functie codes (zie de  „Functie codes (*-Codes)“) zoals omleidingen  op de toetsen te programmeren. Met een druk op de op de toets activeert u de functie.

Diensten

U kunt elke dienst definiëren (wachtrij, belgroep virtuele conferentieruimte, etc.) op een van uw functietoetsen. Voorwaarde is dat aan de service een nummer is toegewezen. Als u op de toegewezen functie knop drukt  belt u de service.

Middels onderstaande functiecodes, heeft u rechtstreeks toegang tot de toestelfuncties. 

Code Beschrijving
**## Het opnieuw starten van een Snom toestel
#+n Gebruik buitenlijn N voor de oproep (N vervangt de "0" welke  nodig is om een buitenlijn te kunnen kiezen)
*1 Beginnen en beëindigen van een gespreksopname (werkt alleen wanneer deze functie is geactiveerd).
*10+profielnummer Omleidingsprofiel activeren
*11+telefoonnummer  Constante doorschakeling naar telefoonnummer
**11 Constante doorschakeling opheffen
*12+telefoonnummer Omleiding bij niet bereikbaar naar telefoonnummer
**12 Omleiding bij niet bereikbaar opheffen
*13+telefoonnummer Omleiding bij bezet op telefoonnummer
**13 Omleiding bij bezet opheffen
*14+telefoonnummer Omleiding bij niet geregistreerd naar telefoonnummer
**14 Omleiden bij niet geregistreerd opheffen
*2+verkort kiezen Kies direct een toestel/ doorkiesnummer via verkort kiezen
*3 Overname van de laatste inkomende oproep binnen de overname groep
*3+telefoonnummer Overname van een inkomend gesprek op een specifiek toestel
*490 Aankloppen inschakelen
**490 Aankloppen uitschakelen
*5 Terugbellen bij bezet activeren
**5 Terugbellen bij bezet deactiveren
*55 Het aanwijzen van het toestel als primair toestel. (alleen bij Premium)
*72+nnnn1 Oproep naar vaardigheid nnnn
*73+nnnn1 Oproep naar Efax nnnn
*74+nnnn1 Oproep naar tijdsturingnnnn
*75+nnnn1 Oproep naar groep nnnn
*76+nnnn1 Oproep naar IRV nnnn
*77+nnnn1 Oproep naar wachtrij nnnn
*78+nnnn1 Oproep naar conferentiebox nnnn
*791

*791 - Toegang tot de voicemail met dit toestel met wachtwoord

*791158 - Toegang tot de voicemail voor gebruiker158, met wachtwoord voor 158!

*11*791 - Schakel gesprekken door naar de voicemail

*11*791158 - Schakel gesprekken door naar de voicemail van gebruikert 158

*792  Toegang tot de voicemail met dit toestel
*8 Gesprek naadloos overnemen van een ander apparaat
*80 Intercom inschakelen
**80 Intercom uitschakelen
*80+telefoonnummer Intercom naar toestel (nst)
*84+nnnn1 Deelname aan de wachtrij met behulp van het service ID nnnn
**84+nnnn1 Deelname aan de wachtrij met behulp van het service ID nnnn beëindigen
*85 Echo test
*86 Nummerweergave onderdrukken (CLIR)
*860 Hoofdnummer meesturen bij uitgaande oproepen
**86 Telefoonnummers inclusief doorkiesnummer (toestelnummer) meesturen (CLIP)
*87 Vaardigheid aanmelden
**87 Vaardigheid afmelden
*9+projectnummer

Het toekennen van een projectnummer voor uitgaande oproepen. (let op: het projectnummer is alleen geldig voor het eerstvolgende uitgaande gesprek)

Functie codes voor conferentie gesprekken, tijdens een actieve conferentie.  
** Help
*2 Mute activeren of deactiveren
*3 Wensen aangeven
*5 Alle deelnemers op mute zetten (alleen de conferentieleider)
*6 conferentie blokkeren (alleen de conferentieleider)
1) nnnn is een vier cijferige service ID beginnende met nullen (0) gevolgd door het service ID. Bijvoorbeeld een oproep naar een groep, IVR, eFax, etc. waar het service ID "1" is kiest u de volgende nnnn:"0001".