1.1. Overzicht van de toetsen

Hieronder een toetsen overzicht van alle modellen.

Panasonic KX-HDV130

Pos. Omschrijving
1  ENTER
Voor het bevestigen van een invoer.
2 LCD display
3 Soft toetsen
Voor het selecteren van de functies  onder in het display.
4 Navigatie toetsen
Voor het aanpassen van het volume of selecteren van items
5 Indicator voor beltoon / bericht / Gemiste oproep
6  lijn toets 1
7 , lijn toets 2
8 hoorn ophangpunt
9 , wacht/bericht
10 , herhaal
11 , Headset
12 , MUTE/automatisch beantwoorden
13 , Vol
14 , annuleer
15 Microfone
16 , handsfree
17 , doorverbinden
18 Conferentie
19 Headset aansluiting

 

Panasonic_KX-HDV130

Panasonic KX-HDV230

Pos. Omschrijving
1 ENTER
Voor het bevestigen van een invoer.
2

Hoofd-LCD Display

3 Soft toetsen
Voor het selecteren van de functies  onder in het display.
4 Navigatie toetsen
Voor het aanpassen van het volume of selecteren van items.
5 Annuleer
6 Indicator voor beltoon / bericht / Gemiste oproep
7 Programmeer toetsen
8 hoorn ophangpunt
9 Headset-aansluiting
10  bericht
11 herhaal
12  Headset
13 MUTE/automatisch beantwoorden
14  Vol
15 Wacht
16 Microfon
17 handsfree
18  doorverbinden
19 conferentie
20 Pagina toets
21 Zelf labelende LCD
22 DSS*-toetsen
23

DSS*-pagina toets

„DSS“ staat voor Direct Station Selection (snelkeuze toets).

Panasonic_KX-HDV130

Panasonic KX-HDV330/KX-HDV340

Pos. Omschrijving
1

MENU
Activeert het menu. De inhoud is per instelling en modus verschillend

2 Touchscreen
3 Home
4

Indicator voor beltoon / bericht / Gemiste oproep

5 annuleer
6 Hoorn ophangpunt
7 Bericht
8 herhaal
9 Headset
10 MUTE/automatisch beantwoorden
11 Vol
12 Wacht
13 Microfoon
14 handsfree
15 Transfer
16 Conf
17 Self-labeling LCD
18 DSS* keys
19 DSS* page key

"DSS" stands for "Direct Station Selection".

KX-HDV330

Please note that the phone key labels differ based on country. Please find two available models below.

Twee verschillende variaties van de KX-HDV-Serie