9. Oproep omleiding

Het is mogelijk verschillende omleidingsprofielen te gebruiken. 

In het telefoonmenu is het alleen mogelijk het default profiel aan te passen. Deze kan je vinden onder Omleiding profielen . Hewt beheer van de overige profielen is mogelijk via de Cloudya Web en Desktop client en via het admin portal of Ncontrol. Voor meer informatie raadpleeg de betreffende handleidingen.

Het activeren van de profielen is mogelijk via het telefoon menu.

Omleiding permanent

Alle inkomnde gesprekken worden direct omgeleid naar de ingegeven bestemming.

Omleiden bij bezet

Bij een actief gesprek worden nieuwe gesprekken worden direct omgeleid naar de ingestelde bestemming. Deze omleiding werkt alleen als aankloppen niet actief is.

Omleiding na tijd (geen antwoord)

Voorwaarde oproepdoorschakeling: een inkomend oproep wordt niet niet binnen een bepaalde tijdsperiode (time-out) beantwoord. Deze time-out kan worden ingesteld op 5, 10, 15 of 20 seconden.

Het inkomende gesprek wordt na het verstrijken van de time-out omgeleid naar de ingegeven bestemming. Bij een actief gesprek klopt de oproep aan en na de time-out wordt deze omgeleid naar de ingegeven bestemming.

 

Omleiding niet bereikbaar (niet geregistreerd)

De optie werkt alleen als het eindapparaat niet bij het telefoonsysteem is geregistreerd:

  • Als de internetverbinding wegvalt of als er geen LAN-verbinding is.

en

  • Als "oproepdoorschakeling niet bereikbaar" is geprogrammeerd voor een direct numnmer (bijv. Toestel 123 - Jan Janssen) en een beller het doorkiesnummer voor het toestel rechtstreeks kiest, is de omleiding van toepassing. Als het toestel lid is van een wachtrij of een groep en de wachtrij of groep een oproep ontvangt, is doorschakelen voor het individuele toestel niet meer van toepassing!

Als de verbinding tussen het toestel en het telefoonsysteem wordt verbroken, kan het tot 60 seconden duren voordat de oproepomleiding werkt. Zodra het toestel opnieuw is verbonden met het telefoonsysteem, kan het tot 60 seconden duren voordat het is geregistreerd.

Alle omleidingen kunnen via de volgende * codes worden geactiveerd:

 

*10 Activeren omleiding profiel
*11 + bestemming Permanent omleiding naar bestemming
**11 Permanent omleiding opheffen
*12 + bestemming Omleiding na tijd naar bestemming
**12 Omleiding na tijd opheffen
*13 + bestemming Omleiding bij bezet naar bestemming
**13 Omleiding bij bezet opheffen
*14 + bestemming

Omleiding bij niet beschikbaar naar bestemming

‌**14 Omleiding niet beschikbaar opheffen