9. Oproep omleiding

Oproep omleiding

U heeft vier verschillende mogelijkheden om een oproepomleiding te configureren.

Deze oproepomleidingen kunt u met behulp van codes activeren:

*11 + Bestemming: Constante omleiding naar telefoonnummer 

**11: Constante omleiding opheffen

*12 + Bestemming: Omleiding "na x aantal min." naar telefoonnummer

**12: Omleiding "na x aantal min" opheffen

*13 + Bestemming: Omleiding bij bezet naar telefoonnummer

**13: Omleiding bij bezet opheffen

*14 + Bestemming: Omleiding bij niet bereikbaar

**14: Omleiding bij niet bereikbaar opheffen

voorbeeld:

Voor een permanente oproep omleiding naar toetstel 555, dient u *11555 in te toetsen en om deze op te heffen toetst u code **11. U wordt door een computerstem ge├»nformeerd over de activering/ deactivering van de doorschakeling.

1.) Permanent (alles omleiden):

Alle inkomende oproepen worden direct omgeleid naar de gewenste omleidingsbestemming.

2.) Bij bezet (omleiden bij bezet):

Indien er tijdens een actief telefoongesprek een andere oproep binnenkomt, wordt deze direct omgeleid.

3.) Omleiden op tijd :

Zodra er een inkomende oproep gedurende een zelf gedefinieerde tijd niet wordt beantwoord, wordt deze oproep omgeleid.

4.) Omleiden bij niet bereikbaar

De functie oproep omleiden bij "niet bereikbaar" wordt alleen ingeschakeld wanneer uw telefoontoestel/ apparaat  niet aangemeld is, bijvoorbeeld bij het verbreken van de internetverbinding of het ontbreken van een een LAN verbinding. Indien de "oproepomleiding bij niet bereikbaar" is geprogrammeerd naar een directe extensie (b.v. 123 Jan Jansen) en de beller kiest het directe nummer van de gebruiker, dan zal het gesprek omgeleid worden. De omleiding werkt alleen bij een direct nummer. Indien de gebruiker/ nummer onderdeel is van een wachtrij of groep en de groep of de rij ontvangt een oproep, dan komt de omleiding te vervallen. Het is belangrijk dat de omleidbestemming altijd beschikbaar is, om er zeker van te zijn dat er geen voicemail of tekst afgespeeld wordt.


Instructies: Bij het verbreken van de verbinding tussen apparaat/ telefoontoestel en internet verbinding kan het tot 60 seconden duren totdat de omleiding, indien geprogrammeerd, wordt geactiveerd. Zodra de internetverbinding weer verbonden is met het apparaat/ toestel kan het tot 60 seconden duren totdat het toestel zich weer heeft geregistreerd.

Kies als bestemming een beschikbaar telefoonnummer. Zorg er voor dat geen voicemail box of tekstmelder het gesprek aanneemt.

Als de verbinding tussen het toestel en het platform wordt verbroken, kan het tot 60 seconden duren voor dat de omleiding actief wordt. Als de verbinding tussen het toestel en het platform hersteld is, kan het tot 60 seconden duren voor dat de omleiding wordt opgeheven.

Omleidingen kunnen ook met de *-Codes worden geactiveerd:

*11 + bestemming

Directe omleiding naar de bestemming

**11

Directe omleiding annuleren

*12 + bestemming

Omleiding na tijd naar de bestemming

**12

Omleiding na tijd annuleren

*13 + bestemming

Omleiding bij bezet naar bestemming

**13

Omleiding bij bezet annuleren

*14 + bestemming

Omleiding bij niet beschikbaar naar bestemming

**14

Omleiding bij niet beschikbaar annuleren