5. Instellingen

Bel volume aanpassen

1. Ga naar het hoofdmenu door op Menu te drukken.
2. Navigeer naar instellingen, en bevestig met kies.
3. Navigeer naar Volume Beltoon, en bevestig met kies.
4. Stel het volume met de linker/rechter navigatie toets in.
5. Bevestig met Instellen en vervolgens terug.

Belsignaal veranderen

1. Ga naar het hoofdmenu door op Menu te drukken.
2. Navigeer naar instellingen, en bevestig met kiezen.
3. Navigeer naar Beltoon, en bevestig met kiezen.
4. Selecteer de gewenste beltoon met de navigatie toetsen.
5. Bevestig met Wijzigen en vervolgens terug.