4. Beantwoorden van oproepen

Oproep aannemen

- Als de handset overgaat drukt u op , om de oproep aan te nemen.

Belsignaal onderdrukken

- Drukt u op stil en de beltoon wordt uitgeschakeld.

Oproep afwijzen

- Om een oproep af te wijzen drukt u op afwijzen.

Wachtstand

- Na dat een oproep heeft beantwoord, drukt u op R. Het gesprek staat nu in de wacht. Om om het gesprek te hervatten drukt u nogmaals op R.

Makelen

- Druk op R om een actief gesprek in de wacht te zetten en druk op Nieuwe op (rechter bovenhoek). vorm het nummer en druk op de groene hoorn om te bellen. Om terug te keren naar het eerste gesprek drukt u op Opties en 2 gespr. wisselen. Nu wordt het 2e gesprek automatisch in de wacht gezet. Op deze manier kunt u tussen beide gesprekken wisselen (makelen).

Blind doorverbinden

- Drukt u tijdens een gesprek op R (inde wacht) en Nieuwe op. Vorm aansluitend het gewenste nummer bevestig met de groen hoorn, wacht tot de verbinding tot stand komt en druk op  , of op doorverb., zodra u de overgangstoon hoort. Het gesprek wordt nu zonder aankondiging doorverbonden.

Announced call transfer

- Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Taste R und wählen Sie anschließen die gewünschte Nummer. Starten Sie den Anruf mit der Abheben-Taste .  Nachdem Sie nun verbunden sind und den Anrufer angekündigt haben, drücken Sie die Soft-Taste "Verbinden"  um den Anruf final mit Rückfrage weiterzuleiten.

Luidspreker in/uit schakelen

- Om een gesprek via de luidspreker te horen drukt u op Luid aan of op de luidspreker toets.

- Druk op Luid uit of de luidspreker toets, op de luidspreker uit te schakelen.

Microfoon in/uit

- Om de microfoon uit te schakelen, drukt u op Micr. uit (Microfoon uit).

- Om de microfoon uit te schakelen, drukt u op Micr. aan (Microfoon aan).