2. Verkortkiezen

Vooringestelde verkortekiesnummers

De de functies  van de toetsen van de handsets zijn vast toegekend. U kunt deze niet veranderen.

Doorschakelen

Druk op de aanname toets en vervolgens R.

Ontvangen oproepen

Voor het openen van de oproeplijst drukt u op de navigatie toetsen.

Namen zoeken

Druk op de naar boven of onder op de navigatie toets.

Menu verlaten

Druk op de R.

Telefoonnummer opslaan

Kies het nummer en druk op Opslaan.

Persoonlijke verkortekiesnummers

U kunt nummers in een persoonlijke verkorte kies lijst opslaan.Deze lijst is beschikbaar via de rechter display toets.

Opslaan van verkort kies nummer

- Druk op Favoriet.

- Navigeer naar Favoriet Bewerken, en vervolgens Kies.

- Druk kies om de functie op te slaan in uw persoonlijke verkort kies lijst.

Kiezen van een verkort kies nummer

- Kies Favoriet.

- Navigeer naar de gewenste invoer en druk op kies.