1. Basis Functies

Plaatsen van de Accu

  • Druk op de accudeksel op de achterkant van het apparaat en schuif deze naar achteren.
  • Verwijder de accudeksel.
  • Plaats de accu zodat de tekst zichtbaar is.
  • Plaats de accudeksel terug en schuif deze in positie (tot dat deze hoorbaar "klikt").

 

Type aanduiding en CE-Logo van het toestel bevinden zich in het accu vak.

Handset in- uitschakelen

• Om de handset in te schakelen drukt u op de linker display toets
• Om de handset uit te schakelen drukt u op de linker display toets, tot de vraag uitschakelen? in het display verschijnt. Bevestig met Ja.

Volume aanpassen

U regelt het volume met de toets aan de bovenkant van de rechter zijde.

Toetsenblokkering

• Om de toetsen te blokkeren drukt u op menu en vervolgens op .
• Om de toetsen vrij te geven drukt u op vrijgeven en vervolgens op .