2.1. Voicemail inrichten

Als voor de eerste keer naar de voicemail belt dan kan u uw persoonlijke begroeting in een paar simpele stappen opnemen. 

Voor meer info zie de voicemail handleiding.

  1. Kies *793 , u hoort uw toestel nummer en er wordt gevraagd om een wachtwoord, dit wachtwoord is een 4 of 6 cijferige code die u van uw systeem beheerder heeft gekregen.
  2. kies na het ingeven van de pincode  „0 Mailbox Options
  3. Kies  „1“, om uw bericht bij afwezigheid op te nemen.
  4. Spreek uw bericht in en sluit af met #.
  5. Met „1“ accepteert u de opname, met „2“ kan u de opname nogmaals afspelen, met „3“ kan de opname onieuw starten.

U kan de verschillende begroetings teksten  voor iedere gebruiker via het serviceportal uploaden, Deze teksten moeten in MP3 of . wav formaat opgenomen zijn.