1.6. Aankloppen / makelen

U bent in gesprek. Er komt een tweede oproep binnen, u hoort de aanklop toon en boven in het display knippert een van de 3 lijnen en de naam of het nummer van de 2e beller wordt aangegeven in het display. 

  • Druk op de soft key  om het 2e gesprek aan te nemen
  • Met de: toets kan u  tussen de gesprekken makelen.
  • Om een gesprek te beeindigen druk op:  tijdens het gesprek.
  • De 2e beller staat nu nog in de wachtstand om deze terug te halen druk op:

Onder makelen verstaat men het schakelen tussen 2 gesprekken, het niet actieve gesprek wordt in de wacht gezet en deze beller hoort de wachtmuziek terwijl u met de andere partij in gesprek bent.