1.3. Inkomende oproepen

Oproepen met de handset beantwoorden

Bij een inkomende oproep klinkt een beltoon en knippert de beltoon indicator op de handset.

  1. TDruk op de .
  2. Om het gesprek te beëindigen druk op .

Gemiste oproepen

Gemiste oproepen worden op het display van de handset getoond („gem. oproep“) en de LED knippert groen.

Om de gemiste oproep lijst te raad plegen drukt u op .

Vervolgens kunt u met  of door de gemiste oproepen bladeren.

Het wissen van een enkele invoer, of alle invoeren doet u met de toets.

Wachtstand

Met deze functie kunt een gesprek in de wacht zetten.


Huidige gesprek in de wacht zetten

Druk op , en vervolgens op .

Terughalen van een gesprek

  1. Druk op .
  2. Druk op de wacht toets welke langzaam knippert of druk op en , om een gesprek te selecteren en druk op .

Aankloppen/makelen

Als tijdens een gesprek een tweede oproep wordt aangeboden hoort u een aanklop toon. Om het gesprek te beantwoorden kunt u het eerste gesprek beëindigen en het volgende gesprek aannemen. Of u wisselt(makelen) tussen de gesprekken.

Het huidige gesprek beëindigen en de nieuwe oproep beantwoorden

 

  1. Druk op , zodra u de aanklop toon hoort.
  2. Druk op .

Makelen

Het huidige gesprek in de wacht zetten en de nieuwe oproep beantwoorden

  1. Druk op , zodra u de aanklop toon hoort
  2. Druk op .
  3. Kies een positie (bijvoorbeeld "1"), een DN positie knippert, of druk  of , om een DN positie te selecteren, en druk dan op .